Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2020-2021,
κ α λ ε ί
τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) σε Κ.Ε.Σ.Υ. για τις θέσεις εξειδίκευσης στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό,
β) σε Κ.Ε.Σ.Υ. και σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε.,
γ) σε Μουσικά Σχολεία,
δ) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία,
ε) σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,
στ) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, και
ζ) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 04-11-2020 έως 17-11-2020 και ώρα 15:00

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ