Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ / Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ / ΚΥΣΔΕ
2020

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ chart-pysde-th
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 3687 100%
ΨΗΦΙΣΑΝ 455 12,3%
ΑΠΟΧΗ 3232 87,7%
 
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
Δ.Α.Κ.Ε. 366 80,4%
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 37 8,1%
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 17 3,7%
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 10 2,2%
ΛΕΥΚΑ 25 5,5%

 

Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ chart-apysde-th
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 3687 100%
ΨΗΦΙΣΑΝ 407 11,0%
ΑΠΟΧΗ 3280 89,0%
 
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
Δ.Α.Κ.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. 277 68,1%
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝ.Ε.Κ.) 33 8,1%
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ) 23 5,7%
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. (Π.Ε.Κ.) 21 5,2%
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚEΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Δ.Ε. 10 2,5%
ΠΑΙΔΕΙΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ανεξάρτητη μεμονωμένη υποψήφια 7 1,7%
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 0,5%
ΛΕΥΚΑ 34 8,4%

 

Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. chart-kysde-th
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 3687 100%
ΨΗΦΙΣΑΝ 378 10,3%
ΑΠΟΧΗ 3309 89,7%
 
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
Δ.Α.Κ.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. 258 68,3%
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝ.Ε.Κ.) 22 5,8%
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. (Π.Ε.Κ.) 19 5,0%
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ) 13 3,4%
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Χ.Ε.Κ. Δ.Ε. 11 2,9%
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Δ.Ε. 8 2,1%
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 8 2,1%
ΠΑΙΔΕΙΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 4 1,1%
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 0,5%
ΗΛΙΑΔΗΣ Μεμονωμένος Υποψήφιος 2 0,5%
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ Μεμονωμένος Υποψήφιος 1 0,3%
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 0 0,0%
ΛΕΥΚΑ 30 7,9%