ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΤΗΣ
24200/13-10-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ