ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αιτήσεις από 28-12-2020 έως 8-1-2021 και ώρα 15:00

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ