ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
[ΑΡΘΡΟ 86 ΤΟΥ Ν.4547/2018 (Α’ 102),ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ],
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Αιτήσεις από την Τρίτη 26 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ