01-02-2021: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (*)

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης-δήλωσης περιοχών προτίμησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ορίζεται από την Παρασκευή 29/01/2021 έως και την Πέμπτη 04/02/2021.

(*) ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
(*) ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
(*) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ (3 ΦΥΛΛΑ) ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ