09-03-2021: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Ε' ΦΑΣΗΣ)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ (4 ΦΥΛΛΑ)

-----------------------------------

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα κύριας τοποθέτησης (όπου έχουν τοποθετηθεί για τις περισσότερες ώρες),
στις 08:00 π.μ. την Τρίτη 09/03/2021 ή την Τετάρτη 10/03/2021

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για την μετακίνησή τους, πρέπει να έχουν υποχρεωτικά μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή τον πίνακα excel με τις τοποθετήσεις που έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΙΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ. Στις τοποθετήσεις αναγράφεται η Υπουργική Απόφαση Πρόσληψης καθώς και η Απόφαση Τοποθέτησης Διευθυντή της ΔΙΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

-----------------------------------

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ:

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΟΥ - ΠΔΕ

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ (ΣΜΕΑΕ) - ΠΔΕ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ) - ΕΣΠΑ

Μ.Ν.Α.Ε. - ΕΣΠΑ

ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Υ.Δ. ΓΙΑ ΑΛΗΘΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ