Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση
υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες,
βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές 
Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2021, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΚ 897β/8-3-2021 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ