Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 21774/ΓΔ4/24-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΞΡ46ΜΤΛΗ-ΚΒΓ) απόφασης με θέμα:
«Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων
για το σχολικό έτος 2020-2021
»

Αιτήσεις από Τετάρτη 10-03-2021 έως και Τρίτη 16-03-2021, ώρα 14.00

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ