ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2021-22

keg logo

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΥΠαιΘ), ενδιαφέρεται να αποσπάσει για το σχολικό έτος 2021-2022 εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να συμμετάσχουν στα υπό εκπόνηση εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά του προγράμματα.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ