Ελληνική Μασσαλιώτιδα
Χορωδία της εμπορικής τράπεζας.

Διεύθυνση: Σταύρος Μπερής, Πιάνο: Φρίξος Μόρτζος.