ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ

Με λίγα λόγια...
Στα διακόσια χρόνια από το θάνατο του μεγάλου οραματιστή και αγωνιστή της ελευθερίας, δοκιμάζουμε να σκύψουμε και να ξετυλίξουμε τη ζωή και το έργο του, από τη γέννησή του ως τη σύλληψη και το θάνατό του, με βασικό άξονα τη φράση του «Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.