ΕΙΧΑΝ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Με λίγα λόγια...
Η κινηματογραφική εικόνα προβάλλει ζωηρά τις σκέψεις και την επώδυνη εσωτερική αναζήτηση του/της εφήβου όταν στέκεται απέναντι στην Ιστορία και το συλλογικό τραύμα, σε μια απόπειρα να κατανοήσουν και να προνοήσουν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...