ΟΙ ΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ '21

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζει «γραφές του '21» σε ένα σύντομο video,
με την εικαστικό καλλιγράφο Μαρία Γενιτσαρίου.