Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση τριών (3) εκπ/κών κλ. ΠΕ78
στο
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης
της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/βάθμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ από την Τρίτη 13-04-2021 μέχρι και την Παρασκευή 14-05-2021.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ