Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ από την Τετάρτη 22-04-2021 μέχρι και την Τετάρτη 27-04-2021 (και ώρα 15:00).

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ