Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ78
Κοινωνικών Επιστημών, με πτυχίο Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι.
στο
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ από τις 23-04-2021 μέχρι και τις 07-05-2021.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ