Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων
για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην ΚΥ των Γενικών Αρχείων του Κράτους, και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
για το σχολικό έτος 2021- 2022.

Αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18/06/2021 έως 25/06/2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ