30-06-2021: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (*)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 25 Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή από 28 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα, μέχρι και 7 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

(*) Ως προς την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων και την ηλεκτρ. διεύθυνση αποστολής αιτήσεων ανάκλησης.