Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ