ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενημέρωση για τις προσλήψεις αναπληρωτών των μελών Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ23 για το σχολικό έτος 2021 – 2022 στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.»

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του ΦΕΚ 4378 τ.δευτ./22-09-21 το κενό που αφορά το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Πειραιά (15 ώρες) είναι μαζί με το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Αίγινας (10 ώρες) καθώς και το κενό στο ΖΑΝΝΕΙΟ ΕΠΑΛ Πειραιά (15 Ώρες) είναι μαζί με το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Γαλατά.

Η ονομασία του 6ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Πειραιά που βρίσκεται στον ΟΠΣΥΔ έχει αλλάξει σε ΖΑΝΝΕΙΟ ΕΠΑΛ Πειραιά και αφορά απογευματινό ωράριο.