Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προεπιλογή εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή και Διευθυντή σε Ευρωπαϊκά Σχολεία, από το σχολικό έτος 2022-2023.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες που διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση με απόσπαση για τις κατωτέρω θέσεις:

1. Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Bergen.
2. Διευθυντή για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από Τετάρτη 20-10-2021 έως και Τρίτη 2-11-2021 και ώρα 23.59.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ