Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2021-2022,
κ α λ ε ί
τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε.,
β) σε Μουσικά Σχολεία,
γ) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία,
δ) σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,
ε) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης και
στ) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 11-11-2021 έως 22-11-2021

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ