ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου και τακτικών μελών του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) και των αναπληρωτών τους.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 15-11-2021, ημέρα Δευτέρα μέχρι 19-11-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ