ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

• ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

 

• ΕΝΤΥΠΑ (ΦΟΡΜΕΣ) ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΝΤΥΠΟ 1: ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ Δ.Δ.Ε.

ΕΝΤΥΠΟ 2: ΑΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣ Δ.Δ.Ε.

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (Δ.Δ.Ε.)

ΕΝΤΥΠΟ 4: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΡΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ Δ.Δ.Ε.

ENTYΠO 5: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (Δ.Δ.Ε.)

 

• ΦΟΡΜΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

         Α. ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

        ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

        ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

        ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

        ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΡΩΝ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

 

        Β. ΠΡΑΚΤΙΚΑ

        ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ (ΑΡΘΡΟ 1)

        ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ (ΑΡΘΡΟ 4) 

        ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ (ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΑΡ. 2)

        ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 1 - ΠΑΡ. 5)

        ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΡΘΡΟ 3 - ΠΑΡ. 1)

        ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΕΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3 - ΠΑΡ. 2)

        ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 6)

        ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ (ΑΡΘΡΟ 7)

        ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Κ.Λ.Π. (ΑΡΘΡΟ 8)

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.