Προσέλκυση - Επιλογή - Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού
(Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2004)

army

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ): από 2 Ιανουαρίου 2022 έως 31 Μαρτίου 2022

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ