Το 11ο Γυμνάσιο Νίκαιας συμμετέχει στο Πρόγραμμα
«Σχολεία για όλους»

11gym nikaia schools for all img

Το 11ο Γυμνάσιο Νίκαιας συμμετέχει κατά το σχολ. έτος 2021-2022 στο Πρόγραμμα «Σχολεία για όλους: Συμπερίληψη παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία». Στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση του σχολικού δημοκρατικού πολιτισμού ούτως ώστε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας και ιδιαίτερα τα παιδιά πρόσφυγες να είναι ευπρόσδεκτα σε ασφαλές και συμπεριληπτικό σχολικό και μαθησιακό περιβάλλον, όπου θα προσφέρεται ποιοτική εκπαίδευση για όλους. Στο πλαίσιο αυτό προσφέρεται επιστημονική επιμόρφωση και διαρκής υποστήριξη σε διευθυντές, διευθύντριες, εκπαιδευτικούς σχολείων και γονείς για θέματα που αφορούν τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη συμπερίληψη στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Οι εκπρόσωποι του σχολείου συμμετείχαν στη τριήμερη Ακαδημία επιμόρφωσης στις 29-20-31 Οκτωβρίου 2021 μαζί με εκπροσώπους άλλων σχολείων που αποτελούν μέλη του δικτύου «Σχολεία για όλους». Κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2021 υλοποιήθηκε στον χώρο του σχολείου η επιμόρφωση της ομάδας των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και μέσα από τις δικές τους πρωτότυπες ιδέες και προτάσεις διαμορφώθηκε το σχέδιο δράσης του σχολείου. Με τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα «Σχολεία για όλους», το 11ο Γυμνάσιο Νίκαιας συνεχίζει και ενισχύει το έργο του ως σχολείο εξωστρεφές, δημιουργικό και ανοιχτό σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι ρομά, οι παλλινοστούντες και οι πρόσφυγες.
Το Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας», των ΕΕΑ Grants, με φορέα υλοποίησης το Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland (EWC) και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).
Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του Προγράμματος «Σχολεία για όλους»: https://schoolsforall.org.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΦΩΤΟ2 ΦΩΤΟ3