4ο ΕΠΑ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
(SEAFARERS HAPPINESS INDEX - SHI)

4epal peir SHI img

Το 4ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ «ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ» διοργανώνει διαδικτυακή παρουσίαση του Δείκτη Ευτυχίας Ναυτικών (Seafarers Happiness Index – SHI) για το έτος 2021. Ο δείκτης αυτός αναλύει, μετά από μεγάλη έρευνα σε ικανό πλήθος ναυτικών όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών πλοίων, την ψυχική υγεία των ναυτικών, καθώς και την ιεράρχηση των προβλημάτων τους κατά τη διάρκεια παραμονής τους στα εμπορικά πλοία. Παρουσιάζει δε, μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που προέκυψαν λόγω της πανδημίας COVID-19.

Η παρουσίαση περιλαμβάνει ανάλυση της συγκεκριμένης έρευνας από τους καθηγητές ειδικοτήτων και την ψυχολόγο του σχολείου και απευθύνεται στους μαθητές των Γ’ τάξεων ειδικοτήτων Πλοιάρχων και Μηχανικών ΕΝ.

Η εκδήλωση/παρουσίαση θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00, από τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ90 Δημήτριο Μπερεδήμα και Χαράλαμπο Χριστοφορίδη και την ψυχολόγο ΠΕ23 Γεωργία Φερμανίδου στα πλαίσια της διαθεματικής εκπαίδευσης στα μαθήματα Τήρησης Φυλακής Γέφυρας/Μηχανοστασίου και Ναυτικού ΔΙκαίου.

Θα παρέχεται η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω της πλατφόρμας WEBEX στο link: https://minedu-secondary.webex.com/meet/cha_christ

ΑΦΙΣΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ