ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΝΑΕ

«Καινοτόμες Συνεργατικές Πρακτικές Εξωστρέφειας»

 1epal peramatos hmerida mnae img

ΑΦΙΣΑΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ