4ο ΕΠΑ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ στη Βαρκελώνη.

Προθεσμία υποβολής κλειστών προσφορών: μέχρι Πέμπτη, 30/06/2022