Οι διορισθέντες εκπαιδευτικοί καλούνται να παρουσιαστούν από Τετάρτη 17 Αυγούστου έως και την Τρίτη 23 Αυγούστου 2022 για ορκωμοσία και ανάληψη καθηκόντων. Παρακαλούνται την ημέρα ορκωμοσίας/ανάληψης υπηρεσίας να προσκομίσουν φωτοτυπημένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε φάκελο με λάστιχο.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ