ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

culture anak 200922

Για την ενημέρωσή σας σχετικά με την υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά αναρτάται:

1. το υλικό της ενημερωτικής επιμορφωτικής συνάντησης 14/9/2022
2. ο σύνδεσμος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίησή τους
3. σχέδιο υποβολής