Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 18/2023

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

25-05-2023: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 17/2023

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 16/2023

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

25-04-2023: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
10-05-2023: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 15/2023

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤ' ΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤ' ΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤ' ΦΑΣΗ / ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤ' ΦΑΣΗ ΤΥ-ΖΕΠ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

25-04-2023: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 14/2023

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α', Β', Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΣΜΕΑΕ-ΤΕ-ΕΕΕΕΚ) Α', Β', Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 13/2023

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΕΩΣ 25% ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 12/2023

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΠ/ΚΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α', Β' & Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

06-04-2023: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 11/2023

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕ ΚΕΝΗ - ΚΕΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ E ΦΑΣΗ ΤΥ-ΖΕΠ 2022-2023
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ E ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2022-2023
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ E ΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2022-2023
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ Ε ΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2022- 2023
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2022-2023
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2022-2023
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 10/2023

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ΄ΦΑΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

23-03-2023: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 09/2023

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ ΦΑΣΗ ΤΥ-ΖΕΠ 2022-2023
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ ΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2022- 2023
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ ΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2022- 2023
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ ΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΝΑΕ 2022- 2023
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ ΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2022- 2023
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β' ΦΑΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 08/2023 - ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

24-04-2023: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 07/2023

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 06/2023 - ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

06-04-2023: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 05/2023

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

15-03-2023: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 04/2023

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕ ΚΕΝΗ - ΚΕΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Γ' ΦΑΣΗ (2022-2023)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Γ' ΦΑΣΗ (2022-2023)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ/ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ Γ' ΦΑΣΗ (2022-2023)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ (22-11-2022 ΕΩΣ 01-02-2023)
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΑ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΕΩΣ 25% ΩΡΕΣ ΣΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

10-05-2023: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 02/2023

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Β' ΦΑΣΗ 2022-23
AΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / Β' ΦΑΣΗ 2022-23
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΩΝ ΜΝΑΕ / Β' ΦΑΣΗ 2022-23
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / Β' ΦΑΣΗ 2022-23
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ BRAILLE / Β' ΦΑΣΗ 2022-23
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ' ΦΑΣΗ 2022-23
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ / Γ' ΦΑΣΗ 2022-23
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΩΝ ΜΝΑΕ / Γ' ΦΑΣΗ 2022-23
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΩΝ ΤΥ-ΖΕΠ / Γ' ΦΑΣΗ 2022-23

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

14-02-2023: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
28-02-2023: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 01/2023

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕ ΚΕΝΗ-ΚΕΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΛ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

17-05-2023: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 52/2022 - ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

09-01-2023: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
10-01-2023: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
02-02-2023: 3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
17-05-2023: 4η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 51/2022

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ Α' ΦΑΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 5 ΩΡΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ / Α' ΦΑΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΔΕ / Α' ΦΑΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ / Α' ΦΑΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ BRAILLE / Α' ΦΑΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / Α ΦΑΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ (ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ) / Α' ΦΑΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΕΩΣ 25% ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΕΩΣ 25% ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

09-01-2023: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
02-02-2023: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
17-05-2023: 3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 50/2022

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY ΣΕ ΕΚ
ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ Ε.Κ.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕ ΚΕΝΗ-ΚΕΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

09-01-2023: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 49/2022

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΚ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΕΩΣ 25% ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

29-11-2022: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
05-12-2022: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
08-12-2022: 3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
14-12-2022: 4η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

25-04-2023: 5η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
02-05-2023: 6η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 48/2022

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΕΩΣ 25% ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΕ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ (11 ΩΡΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΑΝΑΘΕΣΗΣ / Β' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ Ε.Κ.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕ ΚΕΝΗ-ΚΕΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΔΕ / Α ΦΑΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

18-11-2022: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
28-11-2022: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
25-04-2023: 3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 47/2022

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

18-11-2022: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
29-11-2022: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
03-04-2023: 3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 46/2022

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

18-11-2022: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
01-12-2022: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
05-12-2022: 3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
28-02-2023: 4η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
24-04-2023: 5η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 45/2022

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ (11 ΩΡΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΑΝΑΘΕΣΗΣ / Β' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΕ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕ ΚΕΝΗ-ΚΕΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕ ΚΕΝΗ-ΚΕΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΕΩΣ 25% ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

08-11-2022: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
22-03-2023: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 44/2022

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ (11 ΩΡΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΑΝΑΘΕΣΗΣ / Β΄ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΕ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

27-10-2022: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
08-11-2022: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
20-03-2023: 3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 43/2022

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕ ΚΕΝΗ-ΚΕΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΛ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΙΑΤΕΙΘΕΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

08-11-2022: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
18-11-2022: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
07-03-2023: 3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
09-03-2023: 4η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
17-03-2023: 5η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 42/2022

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΔ/ΝΤΗ ΣΕ ΚΕΝΗ - ΚΕΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚ ΣΕ ΚΕΝΗ - ΚΕΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΩΡΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Β⇒Β ΠΕΙΡΑΙΑ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

21-10-2022: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
08-11-2022: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
18-11-2022: 3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
16-02-2023: 4η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 41/2022

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΩΡΕΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ (11 ΩΡΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΑΝΑΘΕΣΗΣ / Β' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

17-10-2022: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
18-10-2022: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
08-11-2022: 3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
18-11-2022: 4η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
09-01-2023: 5η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

10-02-2023: 6η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
14-02-2023: 7η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
16-02-2023: 8η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
27-03-2023: 9η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 40/2022

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΔ/ΝΤΗ ΣΕ ΚΕΝΗ - ΚΕΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΛ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

17-10-2022: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
18-10-2022: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
08-11-2022: 3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
18-11-2022: 4η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
09-01-2023: 5η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
20-01-2023: 6η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 39/2022

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

30-09-2022: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
17-10-2022: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
18-10-2022: 3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
08-11-2022: 4η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
18-11-2022: 5η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
18-01-2023: 6η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 38/2022

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 37/2022 - ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

17-10-2022: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
08-11-2022: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 36/2022

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

17-10-2022: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
08-11-2022: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 35/2022

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

19-09-2022: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
17-10-2022: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
18-11-2022: 3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
09-01-2023: 4η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 34/2022

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Α=>Α ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Α=>Β ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Β=>Α ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Β=>Β ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

13-09-2022: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
15-09-2022: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
11-10-2022: 3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
13-12-2022: 4η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 33/2022

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΔ/ΝΤΗ ΣΕ ΚΕΝΗ-ΚΕΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/KΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

11-10-2022: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 31/2022

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/KΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

09-09-2022: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
27-10-2022: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
08-11-2022: 3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
08-12-2022: 4η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 32/2022

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

05-09-2022: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
11-10-2022: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 29/2022

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/KΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Α=>Β ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Β=>Β ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Β=>Α ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Α=>Α ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 28/2022

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΕ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

06-07-2022: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
08-07-2022: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 27/2022

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΕ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΔ/ΝΤΗ ΣΕ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 26/2022

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/KΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 25/2022

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/KΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 24/2022 - ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 23/2022

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/KΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α', Β', Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 22/2022

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΔ/ΝΤΗ ΣΕ ΚΕΝΗ - ΚΕΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/KΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 21/2022

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/KΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/KΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α,Β,Γ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΣΜΕΑΕ-ΤΕ-ΕΕΕΕΚ)

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

07-06-2022: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 20/2022

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/KΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

31-05-2022: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 19/2022

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/KΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α,Β,Γ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΣΜΕΑΕ - ΤΕ - ΕΕΕΕΚ)

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 18/2022

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/KΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ COVID-19 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΔΕ (29/04/2022)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ COVID-19 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΔΕ (29/04/2022)

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ