Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 15/2018

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

25-05-2018: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 14/2018

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΚ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ"
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΚ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ (μετά από την εξέταση ενστάσεων)
ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α' ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β' ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

23-05-2018: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
24-05-2018: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 13/2018

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΠ/ΚΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α΄& Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 12/2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ Α' ΚΑΙ Β' ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 11/2018

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΔΕ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-MΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

08-05-2018: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 10/2018

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-MΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΖΕΠ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-MK ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 9/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ - MΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΖΕΠ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 8/2018 - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 7/2018

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-MΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 6/2018

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 5/2018

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΩΡΕΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-MΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 4/2018

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΩΡΕΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΔΙΕΚ (με αίτησή τους) ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018Α
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ - MΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ 25% ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΕ ΜΙΚΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

26-01-2018: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 3/2018

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΩΡΕΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-MΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-MΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΖΕΠ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-MK ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ 25% ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΕ ΜΙΚΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 2/2018 - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

10-01-2018: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
24-01-2018: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 1/2018

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΔΕ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-MΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 49/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΩΡΕΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ (11 ΩΡΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΑΝΑΘΕΣΗΣ/Β' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

22-12-2017: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 48/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-MΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΞATOMΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΩΡΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΩΡΕΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 47/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΩΡΕΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΜΕ 25% ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΕ ΜΙΚΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

01-12-2017: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 46/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΜΕ 25% ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΕ ΜΙΚΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΜΕ 25% ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΕ ΜΙΚΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 45/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-MΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΚ)
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ (11 ΩΡΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΑΝΑΘΕΣΗΣ/ Β' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΩΡΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΜΕ 25% ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΕ ΜΙΚΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ 25% ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΕ ΜΙΚΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 44/2017 -  (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

15-05-2018: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 43/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-MΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ (11 ΩΡΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΩΡΕΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 42/2017

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Ε.Κ.Φ.Ε.) ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Ε.Κ.Φ.Ε.) ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 41/2017

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Ε.Κ.Φ.Ε. (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ)
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ)
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΩΡΕΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ (11 ΩΡΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΑΝΑΘΕΣΗΣ/Β' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ 25% ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΕ ΜΙΚΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

03-11-2017: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 40/2017

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-MΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΩΡΕΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 39/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ& Δ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ (11 ΩΡΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΑΝΑΘΕΣΗΣ/ Β' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ (11 ΩΡΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ 25% ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΕ ΜΙΚΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

12-10-2017: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 38/2017

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ)
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ (11 ΩΡΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΑΝΑΘΕΣΗΣ / Β' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 37/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΩΡΙΜΑΝΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΩΡΙΜΑΝΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ EΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ (11 ΩΡΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΑΝΑΘΕΣΗΣ / Β' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

01-10-2017: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
07-11-2017: ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΑΞΗ
13-11-2017: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΠΡΑΞΗ 36/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΔΙΕΚ (με αίτησή τους)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

28-09-2017: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 35/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Β=>Α' ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Α=>Α ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α' ΚΑΙ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 34/2017

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ)
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ(ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ)
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

16-09-2017: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ19

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 33/2017

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ (μετα από εξεταση ενστάσεων)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α' ΚΑΙ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ (μετα από εξεταση ενστάσεων)

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 32/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ
ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ (Β' ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Α' ΚΑΙ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Α' ΚΑΙ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

08-09-2017: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
14-09-2017: ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 31/2017

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Β' ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ 2017-2018

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ 2017-2018

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

06-09-2017: ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΑΞΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 30/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 29/2017

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 28/2017

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 27/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 26/2017

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΑΛΛΑ ΔΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 25/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 23/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ & ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 22/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΔ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΤΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΚΕΝΟ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΥΣ 2017-18
ΕΚΠ/ΚΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 5-3-17
ΕΚΠ/ΚΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 5-3-17
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 21/2017

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΚΕΝΟ
ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΕΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Α' & Β' ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 20/2017

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

06-06-2017: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
13-06-2017: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (*)

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 19/2017

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

(*) ως προς τα μόρια εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 18/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΔ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΤΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΔΕ-ΕΣΠΑ)
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΕΣΠΑ-ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ)
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ
ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α΄& Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 17/2017 - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 16/2017

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑ (Ν. 4415 - ΦΕΚ 159/Α' 6-9-2016)
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

13-06-2017: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (*)

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 15/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΣ 2017-18

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΝΩΝ-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

(*) ως προς τα κενά του κλάδου ΠΕ17 στο 7ο ΓΣ Κορυδαλλού

09-05-2017: ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΑΞΗ
10-05-2017: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
12-05-2017: ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 14/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΩΡΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ Ε.Κ.
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ & ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΩΣ 15 ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕIΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 11/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ.)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕIΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ