20-03-2017: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 9/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΕ Ε.Κ.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ Ε.Κ.
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

16-03-2017: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 8/2017

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΩΣ 15 ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (ΕΝΤΑΞΗ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ Δ.Υ.Ε.Π.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Β' ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

15-02-2017: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 7/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ (ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (ΕΣΠΑ-ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 6/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (ΕΣΠΑ-ΕΝΤΑΞΗ)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΔΙΕΚ - ΔΣΕΚ (με αίτησή τους)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 5/2017 - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 4/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2016-2017
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ.)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

01-02-2017: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 3/2017

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΔ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΤΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΕΣΠΑ-ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ.)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 2/2017

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΩΡΕΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΕ Ε.Κ.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ.)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚ.)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ.)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ Δ.Υ.Ε.Π.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

12-01-2017: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 1/2017

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΩΡΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

16-12-2016: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 35/2016

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΩΡΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΔΕ-ΕΣΠΑ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ.)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 34/2016 - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

15-12-2016: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 33/2016

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 32/2016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

29-11-2016: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 31/2016

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΦΕ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΩΡΕΣ
ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ Ε.Κ.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 17/2016 - ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

11-11-2016: ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΑΞΗ (*)
09-01-2017: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 30/2016

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΩΡΕΣ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ (11 ΩΡΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΑΝΑΘΕΣΗΣ / Β' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΔΙΕΚ (με αίτησή τους)
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
(*)

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

24-10-2016: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
04-11-2016: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 29/2016

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΔΙΕΚ (με αίτησή τους)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΔΙΕΚ (με αίτησή του)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ (11 ΩΡΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ (11 ΩΡΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΑΝΑΘΕΣΗΣ/ Β' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 2016-17 (ΚΑΤΑ ΜΕΤΑΘ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ)

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

14-10-2016: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ "ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ"

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 28/2016

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ (11 ΩΡΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΑΝΑΘΕΣΗΣ/ Β' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΔΙΕΚ (με αίτησή τους)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Α' ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

07-10-2016: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 27/2016

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Α' ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΔΙΕΚ (ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ)

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

01-10-2016: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
04-10-2016: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
27-10-2016: 3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
29-11-2016: 4η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 26/2016

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

04-10-2016: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 25/2016

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ)
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

27-09-2016: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
28-09-2016: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
04-10-2016: 3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 24/2016

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ)
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Α' ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 23/2016 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΕ ΕΕΕΕΚ
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΕΕΕΚ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 3ΕΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΣΜΕΑΕ
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ ΕΕΕΕΚ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ)
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕ ΠΡ.22/9-9-16)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Α' ΚΑΙ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Α' ΚΑΙ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Α' ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

14-09-2016: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
15-09-2016: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 22/2016

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Β' ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΔ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΤΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ (2016-17)

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 21/2016

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΕΕΕΕΚ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

02-09-2016: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (*)

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 20/2016

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ (ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ) ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΥΣ 2016-17 - ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ (ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ) ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΥΣ 2016-17 - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

(*) Η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ16 ΣΤΗ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 19/2016

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΥΣ 2016-17
ΕΚΠ/ΚΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 31-12-2015
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 18/2016

ΝΕΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΕΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΕΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 17/2016

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

13-07-2016: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (*)

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 16/2016

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΛΑΔΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Β΄ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Β΄ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

(*) Η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ16

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

08-07-2016: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 15/2016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΛΑΔΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΠ/ΚΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΜΑ «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΛΑΔΟΥ»

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 14/2016

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 13/2016

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 12/2016 - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

16-06-2016: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 10/2016

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 09/2016

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

31-05-2016: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 08/2016

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 08/2016 - ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 07/2016

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 06/2016 - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

15-03-2016: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 05/2016

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 04 - ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 04/2016

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΩΡΕΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

19-02-2016: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 03/2016

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΩΡΕΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

28-01-2016: α)ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ, β)ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΑΞΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 02/2016

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

14-01-2016: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 01/2016

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ  Δ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΕ Ε.Κ.
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 34/2015

ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 33/2015

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

18-01-2016: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 32/2015

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ  ΕΚΠ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΩΡΕΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

18-12-2015: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
12-01-2016: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 31/2015

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΩΡΕΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 2015-16 (ΚΑΤΑ ΜΕΤΑΘ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ)
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ Ε.Κ.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

10-11-2015: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
26-11-2015: ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΑΞΗ 30/2015

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ Ε.Κ.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ