Βεβαιώσεις συμμετοχής σε βιωματικό σεμινάριο εξ αποστάσεως

Βεβαιώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο έγγραφο παρακολούθησαν βιωματικό σεμινάριο εξ αποστάσεως με θέμα

«Δημιουργία εκπαιδευτικού επιτραπέζιου παιχνιδιού»,

το οποίο διοργανώθηκε από τη ΔΔΕ Πειραιά-Τομέας Πολιτισμού διά της υπευθύνου Πολιτιστικών Θεμάτων Ανθής Γουρουντή σε συνεργασία με Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της Αττικής και το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18.30.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

16-12-2022: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
2022-23

Εγκρίνονται τα εκατόν σαράντα τρία (143) προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων που υποβλήθηκαν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά και συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα, από την ημερομηνία έναρξής τους μέχρι και τη λήξη του σχολικού έτους 2022-2023.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

13-07-2022: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
11-07-2022: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022
(Α' ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

Βεβαιώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί, τα ονόματα των οποίων και τα σχολεία στα οποία υπηρετούν αναφέρονται στον πίνακα, υλοποίησαν τα εγκεκριμένα προγράμματα σχολικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων που ανέλαβαν στο σχολικό έτος 2021-2022.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Βεβαιώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο έγγραφο παρακολούθησαν τις εργασίες του εκπαιδευτικού συμποσίου που διοργανώθηκε από τη ΔΔΕ Πειραιά, δια της υπευθύνου Τομέα Πολιτιστικών Θεμάτων Ανθής Χ. Γουρουντή και με επιστημονικά υπεύθυνη την Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σ.Ε.Ε. φιλολόγων, σε συνεργασία με την Β/θμια σχολική επιτροπή Δήμου Νίκαιας – Α.Ι.Ρέντη από 10/5/2022 - 16/5/2022 με θέμα: «ΤΟΠΟΣΗΜΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ», διάρκειας 40 ωρών.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22

Εγκρίνονται τα εκατόν σαράντα ένα (141) προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων που υποβλήθηκαν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά και συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα, από την ημερομηνία έναρξής τους μέχρι και τη λήξη του σχολικού έτους 2021-2022.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021
(Β' ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

Βεβαιώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί, τα ονόματα των οποίων και τα σχολεία στα οποία υπηρετούν αναφέρονται στον πίνακα, υλοποίησαν τα εγκεκριμένα Προγράμματα Πολιτιστικών που ανέλαβαν στο σχολικό έτος 2020-2021.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

04-12-2020: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21

Εγκρίνονται τα εξηντα εννέα (69) προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων που υποβλήθηκαν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά και αναφέρονται στην απόφαση, από την ημερομηνία έναρξής τους μέχρι και τη λήξη του σχολικού έτους 2020-2021.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΤΩΝ 2019-2020

Βεβαιώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί τα ονόματα των οποίων και τα σχολεία στα οποία υπηρετούν αναφέρονται στον πίνακα, υλοποίησαν τα εγκεκριμένα Προγράμματα Πολιτιστικών σχολικών δραστηριοτήτων που ανέλαβαν κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20

Εγκρίνονται τα εκατόν ογδόντα τέσσερα (184) προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων που υποβλήθηκαν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά και αναφέρονται στην απόφαση, από την ημερομηνία έναρξής τους.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2018-19

Εγκρίνονται τα εκατόν εβδομήντα πέντε (175) Πολιτιστικά Προγράμματα που υποβλήθηκαν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά που αναφέρονται στην απόφαση, από την ημερομηνία έναρξής τους.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Βεβαιώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στον πίνακα ολοκλήρωσαν τα πολιτιστικά προγράμματα τα οποία ανέλαβαν κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

20-12-2016: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2016-17

Εγκρίνονται τα διακόσια πενήντα πέντε (255) Πολιτιστικά Προγράμματα που υποβλήθηκαν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά, από την ημερομηνία έναρξής τους.
Η Υπεύθυνη Τομέα Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Πειραιά και οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων έχουν την ευθύνη του ελέγχου της υλοποίησής τους.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Βεβαιώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στον πίνακα ολοκλήρωσαν τα πολιτιστικά προγράμματα τα οποία ανέλαβαν κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

27/11/2015 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 14/12/2015
07/03/2016: ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2015-16

Εγκρίνονται τα διακόσια εφτά (207) Πολιτιστικά Προγράμματα που υποβλήθηκαν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά (βλ. συνημμένο έγγραφο), από την ημερομηνία έναρξής τους.

Η Υπεύθυνη Τομέα Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Πειραιά και οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων έχουν την ευθύνη του ελέγχου της υλοποίησής τους.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15

  • 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ ΔΗΜΩΝ NIKAIΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ)

  • 3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ ΔΗΜΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ)

  • 4η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ ΝΗΣΩΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ – ΕΠΑΛ-ΕΕΕΕΚ)

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2014-15

Εγκρίνονται τα διακόσια ογδόντα (280) Πολιτιστικά Προγράμματα που υποβλήθηκαν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά (βλ. συνημμένο έγγραφο), από την ημερομηνία έναρξής τους.

Η Υπεύθυνη Τομέα Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Πειραιά και οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων έχουν την ευθύνη του ελέγχου της υλοποίησής τους.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-14

 

Εγκρίνεται η πραγματοποίηση τριών Εργαστηρίων κατασκευής ψηφιδωτού από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, τα οποία απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά χωρίς δαπάνη για το δημόσιο και χωρίς οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων.

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Εγκρίνουμε τα παρακάτω Πολιτιστικά προγράμματα που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνσή μας, από την ημερομηνία έναρξής τους.

Παράλληλα υπενθυμίζουμε τα παρακάτω:

Α) τη διατήρηση ημερολογίου  εργασίας των ομάδων από τους υπευθύνους των προγραμμάτων

Β) τη δημιουργία παραδοτέου προϊόντος του προγράμματος  και τη διατήρηση αντιγράφου του, τόσο στη σχολική μονάδα όσο και στο γραφείο του τομέα πολιτιστικών.

Γ) την υποχρεωτική συμπλήρωση εντύπου αξιολόγησης του προγράμματος μετά την ολοκλήρωσή του και τη αποστολή του στο  γραφείο του τομέα πολιτιστικών σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν με νέο έγγραφο.

Η Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων

               

Η Διευθύντρια Δ/νσης Δ. Ε. Πειραιά

  

Ανθή Χ. Γουρουντή

 

  

Δρ. Ευδοξία Μανδαλή

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ