ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Εγκρίνονται τα τριαντα εννέα (39) προγράμματα Αγωγής Υγείας που υποβλήθηκαν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά και συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση, από την ημερομηνία έναρξής τους μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2022-2023.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Βεβαιώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στον πίνακα, υλοποίησαν τα εγκεκριμένα προγράμματα Αγωγής Υγείας που ανέλαβαν, κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Εγκρίνονται τα τριαντα οκτώ (38) προγράμματα Αγωγής Υγείας που υποβλήθηκαν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά και συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση, από την ημερομηνία έναρξής τους μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2021-2022.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

02-07-2021: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
06-07-2021: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Βεβαιώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στον πίνακα, υλοποίησαν τα εγκεκριμένα προγράμματα Αγωγής Υγείας που ανέλαβαν, κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Εγκρίνονται τα είκοσι τέσσερα (24) προγράμματα Αγωγής Υγείας που υποβλήθηκαν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά και συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση, από την ημερομηνία έναρξής τους μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2020-2021.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020
Β' ΦΑΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στον πίνακα υλοποίησαν τα εγκεκριμένα προγράμματα Αγωγής Υγείας που ανέλαβαν τη σχολική χρονιά 2019-2020.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020
Α' ΦΑΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στον πίνακα υλοποίησαν τα εγκεκριμένα προγράμματα Αγωγής Υγείας που ανέλαβαν τη σχολική χρονιά 2019-2020.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Εγκρίνονται τριάντα τρία (33) προγράμματα Αγωγής Υγείας που υποβλήθηκαν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά και συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση, από την ημερομηνία έναρξής τους μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2019-2020.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Βεβαιώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στον πίνακα υλοποίησαν τα εγκεκριμένα προγράμματα Αγωγής Υγείας που ανέλαβαν τη σχολική χρονιά 2018-2019.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Εγκρίνονται τριάντα ένα (31) προγράμματα Αγωγής Υγείας που υποβλήθηκαν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά και συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση, από την ημερομηνία έναρξής τους μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Βεβαιώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί τα ονόματα των οποίων βρίσκονται στον πίνακα υλοποίησαν τα προγράμματα Αγωγής Υγείας και Αγωγής του Καταναλωτή που ανέλαβαν κατά τη σχολική χρονιά 2017–2018.

Για να δείτε τον πίνακα πατήστε ΕΔΩ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Βεβαιώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί τα ονόματα των οποίων βρίσκονται στον πίνακα υλοποίησαν τα προγράμματα Αγωγής Υγείας και Αγωγής του Καταναλωτή που ανέλαβαν κατά τη σχολική χρονιά 2016–2017.

Για να δείτε τον πίνακα πατήστε ΕΔΩ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Εγκρίνονται 21 προγράμματα Αγωγής Υγείας – Αγωγής Καταναλωτή που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Πειραιά, από την ημερομηνία έναρξής τους.

Η Υπεύθυνη Τομέα Ιωάννα Μποσινάκη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων έχουν την ευθύνη του ελέγχου της υλοποίησής τους.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

16-12-2015: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Εγκρίνεται η υλοποίηση σαραντατεσσάρων (44) προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Αγωγής Καταναλωτή των σχολείων της Δ.Ε.Πειραιά που υποβλήθηκαν για τη τρέχουσα σχολική χρονιά και συμπεριλαμβάνονται στη κατάσταση. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης των προγραμμάτων, θα είναι η ημερομηνία που αναγράφεται στο πρακτικό του σχολείου. Η διάρκεια των Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας είναι 5 μήνες. Η ολοκλήρωσή τους θα γίνεται με την παρουσίαση-προβολή τους, στο τέλος της σχολικής χρονιάς σε τοπικό επίπεδο.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων έκαστης σχολικής μονάδας, κατατίθενται τα παραδοτέα εκάστου προγράμματος στην Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας και ο Διευθυντής του Σχολείου ενημερώνει εγγράφως για την ολοκλήρωση ή μη των προγραμμάτων του σχολείου, σύμφωνα με το Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος που είχε υποβληθεί στην αρχή του σχολικού έτους.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.