ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ–ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΕΛ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΓΕΛ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΓΕΛ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΓΕΛ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩkid writing test

ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ - ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΓΕΛ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ - ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΠΑΛ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΦΕΚ 826β/2-3-2021) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Ε' ΦΑΣΗ)

Οι προσλαμβανόμενοι/ες αναπληρωτές/τριες Β/θμιας Εκπ/σης Ε΄φάσης πρέπει να υποβάλουν αίτηση προτίμησης τοποθέτησης
από σήμερα, Παρασκευή 05/03/2021 και ώρα 18:00 μέχρι και Κυριακή 07/03/2021

Για τη συμπλήρωση της αίτησης πατήστε ΕΔΩ

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΑ email ΤΟΥΣ (ΤΟΣΟ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ) ΓΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2020-2021

Ανακοινώνονται τα ονόματα των Επιλεγέντων/εισών και Επιλαχόντων/ουσών Εκπαιδευτικών στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Πειραιά.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ/ΕΙΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2020-2021 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ34: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ40: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Οι Επιλεγέντες/είσες, αφού ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους από τους παραπάνω πίνακες ΟΦΕΙΛΟΥΝ να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά (Ελευθερίου Βενιζέλου 35, 3ος όροφος, γραφείο 5) ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021, έως ώρα 11:30, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε τμήμα, έχοντας μαζί τους όλα τα προβλεπόμενα έντυπα.

ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3.1): ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΟΛΟΙ): ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΜΟΝΟ ΑΝΤΡΕΣ): ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΜΟΝΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ): ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ/ΩΡΩΝ ΑΝΑ Σ.Κ.Α.Ε. ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Η σειρά πρόσληψης των υποψηφίων διδασκόντων για την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων, ανά ειδικότητα και η τοποθέτηση τους καθορίζεται βάσει της σειράς κατάταξής τους στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης[παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019(Α’ 13)] των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (45/2019 τ. προκ. ΑΣΕΠ) και 2ΓΕ/2019(46 τ. ΑΣΕΠ/2019) προκηρύξεων του ΑΣΕΠ και σύμφωνα με την παράγραφο 17 της με αρ. πρωτ. 3752/ΓΔ4/13-01-2021 Υ.Α. (Β΄ 68) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Επισήμανση: για το σχολικό έτος 2020-21 η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων διενεργείται μέσω τηλεκπαίδευσης, προς αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως τούτο προβλέπεται στο αρ. 1 παρ. 3 της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Ποικ 69543/31.10.2020 ΚΥΑ (Β’ 4810), όπως εκείνη τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παρακαλούνται οι επιλεγέντες/είσες εκπαιδευτικοί να ελέγχουν τα εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam και junk)στο προσωπικό τους email, όπως αυτό είχε δηλωθεί στον ΟΠΣΥΔ.

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην
Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων
για το σχολικό έτος 2020-2021

Αιτήσεις από Πέμπτη 25-02-2021 έως και Δευτέρα 01-03-2021

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

diakratikos diagwnismos dokimiou 2021 th

Το Ελληνικό Μορφωτικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας (Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο ΤΗΜΕΝΟΣ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν τον πρώτο διακρατικό Διαγωνισμό συγγραφής Δοκιμίου με θέμα: «Η φιλία είναι μία ψυχή, που κατοικεί σε δύο σώματα» από 1 Μαρτίου έως 23 Απριλίου. Στο διαγωνισμό θα συμμετέχουν μαθητές σχολείων Πρωτοβάθμιας, Δευτεβάθμιας Εκπαίδευσης από τους Νομούς Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας καθώς και μαθητές Κλασικών Λυκείων της περιοχής Λομβαρδίας στην Ιταλία. Θα υπάρχουν τρία βραβεία για τους νικητές κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας και 10 τιμητικοί έπαινοι.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΙΣΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Τροποποίηση των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων παραίτησης
των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων παραίτησης κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων-Υπεύθυνων Δηλώσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr και στη συνέχεια αυτές θα αποστέλλονται υποχρεωτικά στο κεντρικό mail της ΔΔΕ Πειραιά (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) αποκλειστικά μέχρι και 10-3-2021,
προκειμένου να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου, ο οποίος θα αποστέλλεται στον/ην ενδιαφερόμενο/η με mail.

Τυχόν ανακλήσεις θα γίνονται με την ίδια διαδικασία ως ανωτέρω και σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης.

Κατά την υποβολή των αιτήσεων-Υπεύθυνων Δηλώσεων δεν είναι υποχρεωτική η ταυτόχρονη αποστολή δικαιολογητικών, η οποία θα γίνει μετά το πέρας τυχόν ανακλήσεων.

Επισημαίνεται ότι η αρμοδιότητα της Δ/νσης περιορίζεται αποκλειστικά στη διαδικασία λύσης υπαλληλικής σχέσης και σύνταξης φακέλων προς συνταξιοδότηση και δεν αφορά στη διαβεβαίωση των ενδιαφερομένων περί θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιας Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί­δευσης Πειραιά

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Τοποθέτηση Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2020-2021

Υποβολή αιτήσεων από 12-02-2021 μέχρι 18-02-2021 και ώρα: 15:00

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (Covid-19) (B' ΦΑΣΗ)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - Τ.Ε. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

-----------------------------------

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα κύριας τοποθέτησης (όπου έχουν τοποθετηθεί για τις περισσότερες ώρες),
στις 08:00 π.μ. την Παρασκευή 12/02/2021 ή τη Δευτέρα 15/02/2021

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

-----------------------------------

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ:

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΔΕ
(ΓΕΝΙΚΗ - ΣΜΕΑΕ-ΤΕ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ - ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Υ.Δ. ΓΙΑ ΑΛΗΘΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Παρακαλούνται οι επιλεγέντες/είσες εκπαιδευτικοί να ελέγχουν τα εισερχόμενα, spam και junk μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο προσωπικό τους email (όπως αυτό είχε δηλωθεί στον ΟΠΣΥΔ).

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Covid-19) (Β' ΦΑΣΗ)

Οι προσλαμβανόμενοι/ες αναπληρωτές/τριες Β/θμιας Εκπ/σης Covid-19 B΄φάσης πρέπει να υποβάλουν αίτηση προτίμησης τοποθέτησης
από σήμερα, Τετάρτη 10/02/2021 και ώρα 18:00 μέχρι και αύριο, Πέμπτη 11/02/2021 και ώρα 12:00.

Για τη συμπλήρωση της αίτησης πατήστε ΕΔΩ

Όσοι έχουν προσληφθεί στο Μουσικό Σχολείο Πειραιά:
1. Δεν υποβάλλουν αίτηση.
2. Οφείλουν να παρουσιαστούν στο Μουσικό Σχολείο Πειραιά
    την Πέμπτη 11 ή την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου, στις 08:00.

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΑ email ΤΟΥΣ (ΤΟΣΟ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ) ΓΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

kpg

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, λόγω των έκτακτων και κρίσιμων επιδημιολογικών δεδομένων, δεν είναι δυνατή τη δεδομένη στιγμή η προαναγγελθείσα έκδοση Προκήρυξης των εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, έτους 2020. Με νεότερο Δελτίο Τύπου, μόλις το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες, θα ανακοινωθεί η διεξαγωγή των εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας με την έκδοση της σχετικής Προκήρυξης των εξετάσεων και θα καθορισθεί ο χρόνος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, πάντοτε σύμφωνα με τις υποδείξεις των ειδικών.

kpg

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ:
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας
εξεταστικής περιόδου ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
για τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2019, για τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική για τα επίπεδα:

α) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική, και
β) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική,

που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: https://kpgresults.it.minedu.gov.gr

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Παράταση της αριθμ. 02/ΔΕΠΠΣ/26-01-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την πλήρωση των θέσεων των προέδρων και των μελών των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)
όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και των αναπληρωτών τους.

Παράταση προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων μέχρι 14-02-2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 24.00.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

kpg

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2019

Στα γραφεία της ΔΔΕ Πειραιά (Ελευθερίου Βενιζέλου 35, 18532, Πειραιάς) έχουν παραληφθεί τα πτυχία των επιτυχόντων/ουσών στις εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Περιόδου Μαΐου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να τα παραλαμβάνουν από τον 3ο Όροφο, Γραφείο 6, καθημερινά 08:30 – 15:00, με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου του/ης επιτυχόντα/ούσας.

Προσοχή: Στην περίπτωση που ενήλικας/η επιτυχών/ούσα αδυνατεί να προσέλθει ο/η ίδιος/α για την παραλαβή του πτυχίου, απαιτείται εξουσιοδότηση για την παράδοση του πτυχίου σε εκπρόσωπό του/ης.

Πληροφορίες: 210 4115753 - 210 4117461

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 8654/Ε1-26/1/2021

Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα κύριας τοποθέτησης (όπου έχουν τοποθετηθεί για τις περισσότερες ώρες) (*),
στις 08:00 π.μ. τη Δευτέρα 01/02/2021 ή την Τρίτη 02/01/2021

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

-----------------------------------

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ:

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ
(ΓΕΝΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΥ-ΖΕΠ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ)

ΠΔΕ (ΣΜΕΑΕ-ΤΕ-ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ-ΠE23

ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Υ.Δ. ΓΙΑ ΑΛΗΘΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(*) Παρακαλούνται όσοι αναπληρωτές έχουν τοποθετηθεί σε εσπερινά σχολεία,
να παρουσιαστούν στις 08:30 π.μ. τη Δευτέρα 01/02/2021 ή την Τρίτη 02/01/2021 στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου 35, 6ος όροφος, Γραφείο 5)
για να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας, ώστε να καταχωριστούν στο ΕΡΓΑΝΗ την ίδια ημέρα της ανάληψής τους.

Παρακαλούνται οι επιλεγέντες/είσες εκπαιδευτικοί να ελέγχουν τα εισερχόμενα, spam και junk μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στο προσωπικό τους email (όπως αυτό είχε δηλωθεί στον ΟΠΣΥΔ).

kpg

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Για τους/ις υποψήφιους/ες οι οποίοι/ες έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εξεταστούν σε Εξεταστικό Κέντρο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, το Εξεταστικό Κέντρο είναι:

ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΞ. ΚΕΝΤΡΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
e-mail
ΕΞ. ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ  Β, Γ

ΖΑΝΝΕΙΟ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 6,
18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

210 4111992

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΙΤΑΛΙΚΑ Β, Γ
ΓΑΛΛΙΚΑ Β, Γ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β, Γ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ  Β

ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

01-02-2021: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (*)

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης-δήλωσης περιοχών προτίμησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ορίζεται από την Παρασκευή 29/01/2021 έως και την Πέμπτη 04/02/2021.

(*) ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
(*) ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
(*) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ (3 ΦΥΛΛΑ) ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Για την πλήρωση των θέσεων των προέδρων και των μελών των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)
όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και των αναπληρωτών τους.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 29-01-2021, ημέρα Παρασκευή μέχρι 8-02-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

kpg

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους (εκπαιδευτικούς Β/θμιας και Α/θμιας εκπαίδευσης μόνιμους, αναπληρωτές και δημόσιους υπαλλήλους) που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως επιτηρητές στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, που θα διεξαχθούν στο Ζάννειο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πειραιά, το Σάββατο και την Κυριακή στις 23-24 Νοεμβρίου 2019, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως την Παρασκευή 25/10/2019.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΠΛΗΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΤΗΣ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
[ΑΡΘΡΟ 86 ΤΟΥ Ν.4547/2018 (Α’ 102),ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ],
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Αιτήσεις από την Τρίτη 26 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

kpg

Διεξαγωγή εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2019 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών ΑγγλικήςΓαλλικήςΓερμανικήςΙταλικήςΙσπανικής και Τουρκικής.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2019 για τα επίπεδα:

α) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.
β) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ορίζεται
από την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 έως και τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019, ώρα 15:00.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kpg.it.minedu.gov.gr, και οριστικοποιούνται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών έως και τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019, ώρα 15:00.

Οι σχετικές με τις εξετάσεις πληροφορίες θα παρέχονται στους υποψήφιους από την ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ www.minedu.gov.gr, καθώς και από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Β' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ Υ.Α. 35536/Α5 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ Υ.Α. 73190/Α5 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 - ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
09:00 - 13:00
Ελ. Βενιζέλου 35, Πειραιάς, 3ος όροφος

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2020-2021

Ανακοινώνονται τα ονόματα των Επιλεγέντων/εισών και Επιλαχόντων/ουσών Εκπαιδευτικών στην Ενισχυτική Διδασκαλία για τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Πειραιά.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ/ΕΙΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04.01: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ04.02 & ΠΕ85: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ06: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Οι Επιλεγέντες/είσες, αφού ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους από τους παραπάνω πίνακες ΟΦΕΙΛΟΥΝ να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά (Ελευθερίου Βενιζέλου 35) ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ, έχοντας μαζί τους σε χάρτινο φάκελο όλα τα προβλεπόμενα έντυπα (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) σύμφωνα με τον ακόλουθο προγραμματισμό:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02: ώρα 9:00 πμ (1ος όροφος),
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03: ώρα 10:30 πμ (1ος όροφος),
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 & ΠΕ85, ΠΕ06: ώρα 12:00 πμ (1ος όροφος).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3.1): ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΟΛΟΙ): ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΜΟΝΟ ΑΝΤΡΕΣ): ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΜΟΝΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ): ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Σημείωση: στη δήλωση τοποθέτησης δηλώνονται «πακέτα» σύμφωνα με την κατανομή ειδικοτήτων/ωρών που ακολουθεί:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ/ΩΡΩΝ ΑΝΑ Σ.Κ.Α.Ε. ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04.01: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ04.02 & ΠΕ85: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ06: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Η σειρά πρόσληψης των υποψηφίων διδασκόντων για την Ενισχυτική Διδασκαλία, ανά ειδικότητα και η τοποθέτηση τους ανά ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ θα καθορίζεται βάσει της σειράς κατάταξής τους στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης[παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019(Α’ 13)] των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 & ΠΕ85, ΠΕ06 της αριθμ. 2ΓΕ/2019(46 τ. ΑΣΕΠ/2019) προκήρυξης του ΑΣΕΠ και σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 125614/Δ2/21-09-2020 Υ.Α. (Β΄ 4194). Δηλαδή, ο υποψήφιος διδάσκων ο οποίος είναι πρώτος στον Πίνακα κατάταξης επιλέγει πρώτος σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από την αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2020-2021 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Επισήμανση: για το σχολικό έτος 2020-21 η Ενισχυτική Διδασκαλία διενεργείται μέσω τηλεκπαίδευσης, προς αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως τούτο προβλέπεται στο αρ. 1 παρ. 3 της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Ποικ 69543/31.10.2020 ΚΥΑ (Β’ 4810), όπως εκείνη τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παρακαλούνται οι επιλεγέντες/είσες εκπαιδευτικοί να ελέγχουν τα εισερχόμενα, spam και junk μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο προσωπικό τους email (όπως αυτό είχε δηλωθεί στον ΟΠΣΥΔ).

kpg

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ:
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας
εξεταστικής περιόδου ΜΑΪΟΥ 2019
για τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2019, για τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική για τα επίπεδα:

α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική,
β)
 Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική,
γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική,

που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 19 Μαΐου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: https://kpgresults.it.minedu.gov.gr

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

kpg

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Στα γραφεία της ΔΔΕ Πειραιά (Ελευθερίου Βενιζέλου 35, 18532, Πειραιάς) έχουν παραληφθεί τα πτυχία των επιτυχόντων/ουσών στις εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Περιόδου Νοεμβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να τα παραλαμβάνουν από τον 3ο Όροφο, Γραφείο 6, καθημερινά 08:30 – 15:00, με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου του/ης επιτυχόντα/ούσας.

Προσοχή: Στην περίπτωση που ενήλικας/η επιτυχών/ούσα αδυνατεί να προσέλθει ο/η ίδιος/α για την παραλαβή του πτυχίου, απαιτείται εξουσιοδότηση για την παράδοση του πτυχίου σε εκπρόσωπό του/ης.

Πληροφορίες: 210 4115753 - 210 4117461

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ79.01, ΠΕ81, ΤΕ16, που υπηρετούν το σχολικό έτος 2020-2021 στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης συμπλήρωσης του διδακτικού τους ωραρίου με απασχόληση στην ενισχυτική διδασκαλία των Ειδικών μαθημάτων (ΦΕΚ 68 Β /14-01-2021) και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πειραιά: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

από Δευτέρα 25/01/2021 έως και Τρίτη 26/01/2021

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΚ 68β/14-01/2021 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης [παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)] των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ85 και ΠΕ06 της αριθμ. 2ΓΕ/2019 (46 τ. ΑΣΕΠ/2019) προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. (οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. και κοινοποιήθηκαν αρμοδίως στο Υ.ΠΑΙ.Θ.) και επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2020-2021» (MIS 5069863), για το σχολικό έτος 2020-2021, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.)

από Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021
έως και Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΑ Σ.Κ.Α.Ε. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ Σ.Κ.Α.Ε. ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

kpg

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2019

Για τους/τις υποψήφιους/ες οι οποίοι/ες έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εξεταστούν σε Εξεταστικό Κέντρο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, τα Εξεταστικά Κέντρα είναι:

ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΞ. ΚΕΝΤΡΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
e-mail
ΕΞ. ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ  Α, Β, Γ

ΖΑΝΝΕΙΟ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 6,
18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

210 4111992

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΙΣΠΑΝΙΚΑ  Α, Β, Γ
ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ
ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΣ 17,
18535, 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

210-4175291

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α, Β, Γ
ΙΤΑΛΙΚΑ Α, Β, Γ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

kpgΗ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες (εκπαιδευτικούς Β/θμιας και Α/θμιας εκπαίδευσης μόνιμους, αναπληρωτές, και δημόσιους υπαλλήλους) που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως επιτηρητές/τριες στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας που θα διεξαχθούν το Σάββατο και την Κυριακή στις 18-19 Μαΐου 2019 να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως την Παρασκευή 12/4/2019. Τα εξεταστικά κέντρα θα οριστούν το προσεχές χρονικό διάστημα.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΠΛΗΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΤΗΣ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σε συνέχεια έναρξης της δράσης «Tαχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση», έχουν ήδη υποβληθεί 77.023 αιτήσεις εκπαιδευτικών για συμμετοχή ως επιμορφούμενοι. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με τη σύμπραξη των Φορέων, που ανέλαβαν την υλοποίηση της εν λόγω δράσης, λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας για συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στο σύνολο των εκπαιδευτικών (αναπληρωτών, μόνιμων και ωρομισθίων) να συμμετέχουν, προχώρησε σε τροποποίηση της 174545/Ε3/22.12.2020 ΚΥΑ με θέμα «Έναρξη δράσης ταχύρρυθμης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση».

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Δ' ΦΑΣΗΣ)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21
(ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ23 ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ (4 ΦΥΛΛΑ)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ» ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΖΕΠ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΛ. ΠΕ23 (ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

-----------------------------------

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα κύριας τοποθέτησης (όπου έχουν τοποθετηθεί για τις περισσότερες ώρες),
στις 08:00 π.μ. την Παρασκευή 08/01/2021 ή τη Δευτέρα 11/01/2021 (*)

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ79.01 ΚΑΙ ΤΕ16 ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ.
(ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 903/Ε1/7-1-2021 ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 133/7-1-2021)

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

-----------------------------------

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ:

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ
(ΓΕΝΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΥ-ΖΕΠ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ)

ΠΔΕ (ΣΜΕΑΕ-ΤΕ-ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ-ΠE23

ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Υ.Δ. ΓΙΑ ΑΛΗΘΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

(*) Παρακαλούνται όσοι αναπληρωτές έχουν τοποθετηθεί σε εσπερινά σχολεία,
να παρουσιαστούν στις 08:30 π.μ. την Παρασκευή 08/01/2021 ή τη Δευτέρα 11/01/2021 στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου 35, 6ος όροφος, Γραφείο 5)
για να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας, ώστε να καταχωριστούν στο ΕΡΓΑΝΗ την ίδια ημέρα της ανάληψής τους.

Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ MAΪΟΥ 2019

kpg

Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2019 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 18 και 19 Μαΐου 2019 για τα επίπεδα:

α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test), στις γλώσσες ΑγγλικήΓαλλικήΓερμανικήΙταλική και Ισπανική.
β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες ΑγγλικήΓαλλικήΓερμανικήΙταλική και Ισπανική.
γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες ΑγγλικήΓαλλικήΓερμανικήΙταλική και Ισπανική.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ορίζεται από την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 έως και την Τρίτη 2 Απριλίου 2019, ώρα 15:00.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kpg.it.minedu.gov.gr, και οριστικοποιούνται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών έως και την Τρίτη 2 Απριλίου 2019, ώρα 15:00.

Οι σχετικές με τις εξετάσεις πληροφορίες θα παρέχονται στους υποψήφιους από την ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ www.minedu.gov.gr, καθώς και από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΕΚΔΟΣΗ 2017) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΦΕΚ 909β/15-03-2019) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 - ΤΡΙΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
10:00 - 13:00
Ελ. Βενιζέλου 35, Πειραιάς, 3ος όροφος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ:

1. ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)
    ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (ΠΥΣΔΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ, ΠΥΣΔΕ Β' ΑΘΗΝΑΣ, ΠΥΣΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ, ΠΥΣΔΕ Δ' ΑΘΗΝΑΣ,
    ΠΥΣΔΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΥΣΔΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ)

2. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 6-01-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-01-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00
μέσω e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΜΕΛΗ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΛΗ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

kpg

ΥΠ.Π.Ε.Θ.: ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας
εξεταστικής περιόδου ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
για τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2018, για τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική για τα επίπεδα:

α) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική,
β) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική, και Τουρκική,

που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: https://kpgresults.it.minedu.gov.gr

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

kpg

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2018

Στα γραφεία της ΔΔΕ Πειραιά (Ελευθερίου Βενιζέλου 35, 18532, Πειραιάς) έχουν παραληφθεί τα πτυχία των επιτυχόντων/ουσών στις εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Περιόδου Μαΐου 2018. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να τα παραλαμβάνουν από τον 3ο Όροφο, Γραφείο 6, καθημερινά 08:30 – 15:00, με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου του/ης επιτυχόντα/ούσας.

Προσοχή: Στην περίπτωση που ενήλικας/η επιτυχών/ούσα αδυνατεί να προσέλθει ο/η ίδιος/α για την παραλαβή του πτυχίου, απαιτείται εξουσιοδότηση για την παράδοση του πτυχίου σε εκπρόσωπό του/ης.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ’ ΦΑΣΗΣ

Οι προσλαμβανόμενοι/ες αναπληρωτές/τριες Β/θμιας Εκπ/σης Δ΄φάσης πρέπει να υποβάλουν αίτηση προτίμησης τοποθέτησης
μέχρι και τη Δευτέρα 04/01/2021, 23:59.

Για τη συμπλήρωση της αίτησης πατήστε ΕΔΩ

Όσοι έχουν προσληφθεί στο Μουσικό Σχολείο Πειραιά δεν υποβάλλουν αίτηση.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΑ email ΤΟΥΣ (ΤΟΣΟ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ) ΓΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

kpgΗ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους (εκπαιδευτικούς Β/θμιας και Α/θμιας εκπαίδευσης μόνιμους, αναπληρωτές, και δημόσιους υπαλλήλους) που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως επιτηρητές στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας που θα διεξαχθούν στο Ζάννειο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πειραιά το Σάββατο και την Κυριακή στις 24-25 Νοεμβρίου να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως την Παρασκευή 2/11/2018.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Ενημέρωση σχετικά με Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2024 (ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003)

Οι άρρενες στρατεύσιμοι κλάσεως 2024 (γεννηθέντες το έτος 2003) δύνανται να καταθέσουν ηλεκτρονικά Δελτίο Απογραφής από 02-01-2021 έως 31-03-2021 μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr , με χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet, μεταβαίνοντας στον σύνδεσμο https://www.stratologia.gr/el/katauesh_da_idioti.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

kpg

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Για τους/ις υποψήφιους/ες οι οποίοι/ες έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εξεταστούν σε Εξεταστικό Κέντρο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, το Εξεταστικό Κέντρο είναι:

ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΞ. ΚΕΝΤΡΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
e-mail
ΕΞ. ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ  Β, Γ

ΖΑΝΝΕΙΟ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 6,
18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

210 4111992

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΙΤΑΛΙΚΑ Β, Γ
ΓΑΛΛΙΚΑ Β, Γ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β, Γ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ  Β

ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Έναρξη δράσης
«Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση»

ESPA-2014-2020small

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε σύμπραξη με οκτώ (8) φορείς, προχώρησε το προηγούμενο διάστημα σε ενέργειες για την υλοποίηση της δράσης, η οποία αφορά στην ταχύρρυθμη επιμόρφωση του συνόλου των εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Σκοπός της δράσης είναι η αξιοποίηση του κεκτημένου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η περαιτέρω καλλιέργεια των γνώσεων και ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις, με την υποστήριξη των σύγχρονων ψηφιακών μέσων, που χρησιμοποιούνται σε συνθήκες τεχνολογικά εμπλουτισμένης δια ζώσης εκπαίδευσης, καθώς και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

kpg

Διεξαγωγή εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2018 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2018 για τα επίπεδα:

α) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.
β) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ορίζεται
από την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 έως και την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018, ώρα 15:00.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kpg.it.minedu.gov.gr, και οριστικοποιούνται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών έως και την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018, ώρα 15:00.

Οι σχετικές με τις εξετάσεις πληροφορίες θα παρέχονται στους υποψήφιους από την ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ www.minedu.gov.gr, καθώς και από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Β' ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
09:00 - 13:00
Ελ. Βενιζέλου 35, Πειραιάς, 3ος όροφος

ΚΩΔΙΚΟΙ e-παραβόλων:

[1410] Για κοινό διαβαθμισμένο test επιπέδων Α1-Α2
[1411] Για κοινό διαβαθμισμένο test επιπέδων Β1-Β2
[1413] Για κοινό διαβαθμισμένο test επιπέδων Γ1-Γ2

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης
στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας
προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ),
για το σχολικό έτος 2020-2021

Αιτήσεις από 29-12-2020 μέχρι 13-01-2021 και ώρα: 15:00.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

kpgΗ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους (εκπαιδευτικούς Β/θμιας και Α/θμιας εκπαίδευσης μόνιμους, αναπληρωτές, και δημόσιους υπαλλήλους) που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως επιτηρητές στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας που θα διεξαχθούν στο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ζαννείου Πειραιά και στο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά το Σάββατο και την Κυριακή στις 19-20 Μαΐου να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως την Δευτέρα 30/4/2018.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αιτήσεις από 28-12-2020 έως 8-1-2021 και ώρα 15:00

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

kpg

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2018

Ανακοινώνονται τα Εξεταστικά Κέντρα των εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2018.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Μαΐου 2018.

Για τους/ις υποψήφιους/ες οι οποίοι/ες έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εξεταστούν σε Εξεταστικό Κέντρο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, τα Εξεταστικά Κέντρα είναι τα ακόλουθα:

ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΞ. ΚΕΝΤΡΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
e-mail
ΕΞ. ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ  Α, Β, Γ

ΖΑΝΝΕΙΟ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 6,
18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

210 4111992

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΙΤΑΛΙΚΑ Α, Β, Γ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ  Α, Β, Γ
ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ
ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΣ 17,
18535, 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

210-4175291

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α, Β, Γ

 Για το ανακοινοποιημένο αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων όπως έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ.

Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να προσέλθουν στο Εξεταστικό Κέντρο που αντιστοιχεί στη γλώσσα που θα εξεταστούν 30 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης, με το Δελτίο Εξεταζομένου και την Αστυνομική Ταυτότητα/Διαβατήριο τους.

Προσοχή:
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες θα εξεταστούν για το Β’ επίπεδο, ανεξαρτήτως γλώσσας, να επικοινωνήσουν με τη ΔΔΕ Πειραιά την Πέμπτη 17-05-2018 ή την Παρασκευή 18-05-2018 στα τηλέφωνα 2104112764, 2104173940 για να ενημερωθούν για την ώρα εξέτασής τους στην Ενότητα 4 (Παραγωγή Προφορικού Λόγου).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ Α', Β', 
Γ', ΚΑΙ Δ' ΤΟΥ "ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ" ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.,
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

kpg

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
του Αναλυτικού Προγράμματος των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2018

Ανακοινοποιείται στο ορθό το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2018, μόνο ως προς τις ώρες εξέτασης της Ενότητας 3 (Α,Β και Γ επιπέδου) της Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΕ Κ.Ε.Σ.Υ.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

19-04-2018: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (*)

Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ MAΪΟΥ 2018

kpg

Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2018 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 19 και 20 Μαΐου 2018 για τα επίπεδα:

α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.
β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.
γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 έως και την Τρίτη 3 Απριλίου 2018, ώρα 15:00.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, παρακαλούμε να μεριμνήσουν ώστε έγκαιρα να ολοκληρώσουν την απαιτούμενη διαδικασία εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών για κάθε στάδιο. Συγκεκριμένα :

Α) να έχουν πληρώσει το ηλεκτρονικό παράβολο Δημοσίου (e-paravolo) έως τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018. Η ημερομηνία του αποδεικτικού πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου πρέπει να έχει ημερομηνία το αργότερο 2 Απριλίου 2018.

Β) να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του συστήματος καταχώρισης αιτήσεων υποψηφίων, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kpg.it.minedu.gov.gr/ ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται αναλυτικά στο εγχειρίδιο (manual). Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει την Τρίτη 3 Απριλίου 2018 και ώρα 15:00.

Γ) να προσέλθουν στις ΔΙ.Δ.Ε. το αργότερο έως την Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 για την οριστικοποίηση της αίτησής τους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Η οριστικοποίηση των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας θα πραγματοποιείται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις ΔΕΝ αποστέλλονται με το ταχυδρομείο.

Οι σχετικές με τις εξετάσεις πληροφορίες θα παρέχονται στους υποψήφιους από την ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ www.minedu.gov.gr, καθώς και από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

(*) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΠγ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 - ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
10:00 - 13:00
Ελ. Βενιζέλου 35, Πειραιάς, 3ος όροφος

kpg

ΥΠ.Π.Ε.Θ.: ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας
εξεταστικής περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
για τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Δεκεμβρίου 2017, για τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική για τα επίπεδα:

α) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική,
β) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική, και
γ) Γ1 («πολύ καλή γνώση») στην Τουρκική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από:

1) το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: https://kpgresults.it.minedu.gov.gr
2) τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου είχαν οριστικοποιηθεί οι αιτήσεις των υποψηφίων.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

17-12-2020: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕ30-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 46 ΤΟΥ Ν. 4692/2020) ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης-δήλωσης περιοχών προτίμησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ορίζεται από την Τετάρτη 16/12/2020 έως και τη Δευτέρα 21/12/2020.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ ΚΑΙ ΙΙΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ