ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ–ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΕΛ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΓΕΛ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΓΕΛ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΓΕΛ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩkid writing test

ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ - ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΓΕΛ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ - ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΠΑΛ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΦΕΚ 826β/2-3-2021) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Ε' ΦΑΣΗ)

Οι προσλαμβανόμενοι/ες αναπληρωτές/τριες Β/θμιας Εκπ/σης Ε΄φάσης πρέπει να υποβάλουν αίτηση προτίμησης τοποθέτησης
από σήμερα, Παρασκευή 05/03/2021 και ώρα 18:00 μέχρι και Κυριακή 07/03/2021

Για τη συμπλήρωση της αίτησης πατήστε ΕΔΩ

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΑ email ΤΟΥΣ (ΤΟΣΟ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ) ΓΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2020-2021

Ανακοινώνονται τα ονόματα των Επιλεγέντων/εισών και Επιλαχόντων/ουσών Εκπαιδευτικών στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Πειραιά.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ/ΕΙΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2020-2021 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ34: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ40: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Οι Επιλεγέντες/είσες, αφού ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους από τους παραπάνω πίνακες ΟΦΕΙΛΟΥΝ να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά (Ελευθερίου Βενιζέλου 35, 3ος όροφος, γραφείο 5) ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021, έως ώρα 11:30, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε τμήμα, έχοντας μαζί τους όλα τα προβλεπόμενα έντυπα.

ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3.1): ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΟΛΟΙ): ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΜΟΝΟ ΑΝΤΡΕΣ): ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΜΟΝΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ): ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ/ΩΡΩΝ ΑΝΑ Σ.Κ.Α.Ε. ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Η σειρά πρόσληψης των υποψηφίων διδασκόντων για την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων, ανά ειδικότητα και η τοποθέτηση τους καθορίζεται βάσει της σειράς κατάταξής τους στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης[παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019(Α’ 13)] των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (45/2019 τ. προκ. ΑΣΕΠ) και 2ΓΕ/2019(46 τ. ΑΣΕΠ/2019) προκηρύξεων του ΑΣΕΠ και σύμφωνα με την παράγραφο 17 της με αρ. πρωτ. 3752/ΓΔ4/13-01-2021 Υ.Α. (Β΄ 68) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Επισήμανση: για το σχολικό έτος 2020-21 η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων διενεργείται μέσω τηλεκπαίδευσης, προς αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως τούτο προβλέπεται στο αρ. 1 παρ. 3 της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Ποικ 69543/31.10.2020 ΚΥΑ (Β’ 4810), όπως εκείνη τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παρακαλούνται οι επιλεγέντες/είσες εκπαιδευτικοί να ελέγχουν τα εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam και junk)στο προσωπικό τους email, όπως αυτό είχε δηλωθεί στον ΟΠΣΥΔ.

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην
Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων
για το σχολικό έτος 2020-2021

Αιτήσεις από Πέμπτη 25-02-2021 έως και Δευτέρα 01-03-2021

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

diakratikos diagwnismos dokimiou 2021 th

Το Ελληνικό Μορφωτικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας (Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο ΤΗΜΕΝΟΣ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν τον πρώτο διακρατικό Διαγωνισμό συγγραφής Δοκιμίου με θέμα: «Η φιλία είναι μία ψυχή, που κατοικεί σε δύο σώματα» από 1 Μαρτίου έως 23 Απριλίου. Στο διαγωνισμό θα συμμετέχουν μαθητές σχολείων Πρωτοβάθμιας, Δευτεβάθμιας Εκπαίδευσης από τους Νομούς Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας καθώς και μαθητές Κλασικών Λυκείων της περιοχής Λομβαρδίας στην Ιταλία. Θα υπάρχουν τρία βραβεία για τους νικητές κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας και 10 τιμητικοί έπαινοι.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΙΣΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Τροποποίηση των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων παραίτησης
των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων παραίτησης κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων-Υπεύθυνων Δηλώσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr και στη συνέχεια αυτές θα αποστέλλονται υποχρεωτικά στο κεντρικό mail της ΔΔΕ Πειραιά (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) αποκλειστικά μέχρι και 10-3-2021,
προκειμένου να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου, ο οποίος θα αποστέλλεται στον/ην ενδιαφερόμενο/η με mail.

Τυχόν ανακλήσεις θα γίνονται με την ίδια διαδικασία ως ανωτέρω και σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης.

Κατά την υποβολή των αιτήσεων-Υπεύθυνων Δηλώσεων δεν είναι υποχρεωτική η ταυτόχρονη αποστολή δικαιολογητικών, η οποία θα γίνει μετά το πέρας τυχόν ανακλήσεων.

Επισημαίνεται ότι η αρμοδιότητα της Δ/νσης περιορίζεται αποκλειστικά στη διαδικασία λύσης υπαλληλικής σχέσης και σύνταξης φακέλων προς συνταξιοδότηση και δεν αφορά στη διαβεβαίωση των ενδιαφερομένων περί θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιας Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί­δευσης Πειραιά

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Τοποθέτηση Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2020-2021

Υποβολή αιτήσεων από 12-02-2021 μέχρι 18-02-2021 και ώρα: 15:00

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (Covid-19) (B' ΦΑΣΗ)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - Τ.Ε. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

-----------------------------------

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα κύριας τοποθέτησης (όπου έχουν τοποθετηθεί για τις περισσότερες ώρες),
στις 08:00 π.μ. την Παρασκευή 12/02/2021 ή τη Δευτέρα 15/02/2021

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

-----------------------------------

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ:

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΔΕ
(ΓΕΝΙΚΗ - ΣΜΕΑΕ-ΤΕ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ - ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Υ.Δ. ΓΙΑ ΑΛΗΘΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Παρακαλούνται οι επιλεγέντες/είσες εκπαιδευτικοί να ελέγχουν τα εισερχόμενα, spam και junk μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο προσωπικό τους email (όπως αυτό είχε δηλωθεί στον ΟΠΣΥΔ).

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Covid-19) (Β' ΦΑΣΗ)

Οι προσλαμβανόμενοι/ες αναπληρωτές/τριες Β/θμιας Εκπ/σης Covid-19 B΄φάσης πρέπει να υποβάλουν αίτηση προτίμησης τοποθέτησης
από σήμερα, Τετάρτη 10/02/2021 και ώρα 18:00 μέχρι και αύριο, Πέμπτη 11/02/2021 και ώρα 12:00.

Για τη συμπλήρωση της αίτησης πατήστε ΕΔΩ

Όσοι έχουν προσληφθεί στο Μουσικό Σχολείο Πειραιά:
1. Δεν υποβάλλουν αίτηση.
2. Οφείλουν να παρουσιαστούν στο Μουσικό Σχολείο Πειραιά
    την Πέμπτη 11 ή την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου, στις 08:00.

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΑ email ΤΟΥΣ (ΤΟΣΟ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ) ΓΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Παράταση της αριθμ. 02/ΔΕΠΠΣ/26-01-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την πλήρωση των θέσεων των προέδρων και των μελών των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)
όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και των αναπληρωτών τους.

Παράταση προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων μέχρι 14-02-2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 24.00.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 8654/Ε1-26/1/2021

Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα κύριας τοποθέτησης (όπου έχουν τοποθετηθεί για τις περισσότερες ώρες) (*),
στις 08:00 π.μ. τη Δευτέρα 01/02/2021 ή την Τρίτη 02/01/2021

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

-----------------------------------

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ:

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ
(ΓΕΝΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΥ-ΖΕΠ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ)

ΠΔΕ (ΣΜΕΑΕ-ΤΕ-ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ-ΠE23

ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Υ.Δ. ΓΙΑ ΑΛΗΘΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(*) Παρακαλούνται όσοι αναπληρωτές έχουν τοποθετηθεί σε εσπερινά σχολεία,
να παρουσιαστούν στις 08:30 π.μ. τη Δευτέρα 01/02/2021 ή την Τρίτη 02/01/2021 στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου 35, 6ος όροφος, Γραφείο 5)
για να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας, ώστε να καταχωριστούν στο ΕΡΓΑΝΗ την ίδια ημέρα της ανάληψής τους.

Παρακαλούνται οι επιλεγέντες/είσες εκπαιδευτικοί να ελέγχουν τα εισερχόμενα, spam και junk μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στο προσωπικό τους email (όπως αυτό είχε δηλωθεί στον ΟΠΣΥΔ).

01-02-2021: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (*)

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης-δήλωσης περιοχών προτίμησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ορίζεται από την Παρασκευή 29/01/2021 έως και την Πέμπτη 04/02/2021.

(*) ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
(*) ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
(*) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ (3 ΦΥΛΛΑ) ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Για την πλήρωση των θέσεων των προέδρων και των μελών των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)
όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και των αναπληρωτών τους.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 29-01-2021, ημέρα Παρασκευή μέχρι 8-02-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
[ΑΡΘΡΟ 86 ΤΟΥ Ν.4547/2018 (Α’ 102),ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ],
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Αιτήσεις από την Τρίτη 26 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2020-2021

Ανακοινώνονται τα ονόματα των Επιλεγέντων/εισών και Επιλαχόντων/ουσών Εκπαιδευτικών στην Ενισχυτική Διδασκαλία για τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Πειραιά.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ/ΕΙΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04.01: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ04.02 & ΠΕ85: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ06: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Οι Επιλεγέντες/είσες, αφού ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους από τους παραπάνω πίνακες ΟΦΕΙΛΟΥΝ να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά (Ελευθερίου Βενιζέλου 35) ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ, έχοντας μαζί τους σε χάρτινο φάκελο όλα τα προβλεπόμενα έντυπα (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) σύμφωνα με τον ακόλουθο προγραμματισμό:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02: ώρα 9:00 πμ (1ος όροφος),
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03: ώρα 10:30 πμ (1ος όροφος),
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 & ΠΕ85, ΠΕ06: ώρα 12:00 πμ (1ος όροφος).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3.1): ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΟΛΟΙ): ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΜΟΝΟ ΑΝΤΡΕΣ): ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΜΟΝΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ): ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Σημείωση: στη δήλωση τοποθέτησης δηλώνονται «πακέτα» σύμφωνα με την κατανομή ειδικοτήτων/ωρών που ακολουθεί:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ/ΩΡΩΝ ΑΝΑ Σ.Κ.Α.Ε. ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04.01: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ04.02 & ΠΕ85: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ06: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Η σειρά πρόσληψης των υποψηφίων διδασκόντων για την Ενισχυτική Διδασκαλία, ανά ειδικότητα και η τοποθέτηση τους ανά ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ θα καθορίζεται βάσει της σειράς κατάταξής τους στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης[παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019(Α’ 13)] των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 & ΠΕ85, ΠΕ06 της αριθμ. 2ΓΕ/2019(46 τ. ΑΣΕΠ/2019) προκήρυξης του ΑΣΕΠ και σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 125614/Δ2/21-09-2020 Υ.Α. (Β΄ 4194). Δηλαδή, ο υποψήφιος διδάσκων ο οποίος είναι πρώτος στον Πίνακα κατάταξης επιλέγει πρώτος σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από την αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2020-2021 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Επισήμανση: για το σχολικό έτος 2020-21 η Ενισχυτική Διδασκαλία διενεργείται μέσω τηλεκπαίδευσης, προς αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως τούτο προβλέπεται στο αρ. 1 παρ. 3 της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Ποικ 69543/31.10.2020 ΚΥΑ (Β’ 4810), όπως εκείνη τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παρακαλούνται οι επιλεγέντες/είσες εκπαιδευτικοί να ελέγχουν τα εισερχόμενα, spam και junk μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο προσωπικό τους email (όπως αυτό είχε δηλωθεί στον ΟΠΣΥΔ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ79.01, ΠΕ81, ΤΕ16, που υπηρετούν το σχολικό έτος 2020-2021 στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης συμπλήρωσης του διδακτικού τους ωραρίου με απασχόληση στην ενισχυτική διδασκαλία των Ειδικών μαθημάτων (ΦΕΚ 68 Β /14-01-2021) και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πειραιά: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

από Δευτέρα 25/01/2021 έως και Τρίτη 26/01/2021

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΚ 68β/14-01/2021 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης [παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)] των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ85 και ΠΕ06 της αριθμ. 2ΓΕ/2019 (46 τ. ΑΣΕΠ/2019) προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. (οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. και κοινοποιήθηκαν αρμοδίως στο Υ.ΠΑΙ.Θ.) και επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2020-2021» (MIS 5069863), για το σχολικό έτος 2020-2021, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.)

από Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021
έως και Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΑ Σ.Κ.Α.Ε. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ Σ.Κ.Α.Ε. ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σε συνέχεια έναρξης της δράσης «Tαχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση», έχουν ήδη υποβληθεί 77.023 αιτήσεις εκπαιδευτικών για συμμετοχή ως επιμορφούμενοι. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με τη σύμπραξη των Φορέων, που ανέλαβαν την υλοποίηση της εν λόγω δράσης, λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας για συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στο σύνολο των εκπαιδευτικών (αναπληρωτών, μόνιμων και ωρομισθίων) να συμμετέχουν, προχώρησε σε τροποποίηση της 174545/Ε3/22.12.2020 ΚΥΑ με θέμα «Έναρξη δράσης ταχύρρυθμης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση».

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Δ' ΦΑΣΗΣ)
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21
(ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ23 ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ (4 ΦΥΛΛΑ)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ» ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΖΕΠ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΛ. ΠΕ23 (ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

-----------------------------------

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα κύριας τοποθέτησης (όπου έχουν τοποθετηθεί για τις περισσότερες ώρες),
στις 08:00 π.μ. την Παρασκευή 08/01/2021 ή τη Δευτέρα 11/01/2021 (*)

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ79.01 ΚΑΙ ΤΕ16 ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ.
(ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 903/Ε1/7-1-2021 ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 133/7-1-2021)

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

-----------------------------------

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ:

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ
(ΓΕΝΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΥ-ΖΕΠ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ)

ΠΔΕ (ΣΜΕΑΕ-ΤΕ-ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ-ΠE23

ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Υ.Δ. ΓΙΑ ΑΛΗΘΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

(*) Παρακαλούνται όσοι αναπληρωτές έχουν τοποθετηθεί σε εσπερινά σχολεία,
να παρουσιαστούν στις 08:30 π.μ. την Παρασκευή 08/01/2021 ή τη Δευτέρα 11/01/2021 στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου 35, 6ος όροφος, Γραφείο 5)
για να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας, ώστε να καταχωριστούν στο ΕΡΓΑΝΗ την ίδια ημέρα της ανάληψής τους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ:

1. ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)
    ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (ΠΥΣΔΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ, ΠΥΣΔΕ Β' ΑΘΗΝΑΣ, ΠΥΣΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ, ΠΥΣΔΕ Δ' ΑΘΗΝΑΣ,
    ΠΥΣΔΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΥΣΔΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ)

2. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 6-01-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-01-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00
μέσω e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΜΕΛΗ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΛΗ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ’ ΦΑΣΗΣ

Οι προσλαμβανόμενοι/ες αναπληρωτές/τριες Β/θμιας Εκπ/σης Δ΄φάσης πρέπει να υποβάλουν αίτηση προτίμησης τοποθέτησης
μέχρι και τη Δευτέρα 04/01/2021, 23:59.

Για τη συμπλήρωση της αίτησης πατήστε ΕΔΩ

Όσοι έχουν προσληφθεί στο Μουσικό Σχολείο Πειραιά δεν υποβάλλουν αίτηση.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΑ email ΤΟΥΣ (ΤΟΣΟ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ) ΓΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Ενημέρωση σχετικά με Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2024 (ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003)

Οι άρρενες στρατεύσιμοι κλάσεως 2024 (γεννηθέντες το έτος 2003) δύνανται να καταθέσουν ηλεκτρονικά Δελτίο Απογραφής από 02-01-2021 έως 31-03-2021 μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr , με χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet, μεταβαίνοντας στον σύνδεσμο https://www.stratologia.gr/el/katauesh_da_idioti.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Έναρξη δράσης
«Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση»

ESPA-2014-2020small

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε σύμπραξη με οκτώ (8) φορείς, προχώρησε το προηγούμενο διάστημα σε ενέργειες για την υλοποίηση της δράσης, η οποία αφορά στην ταχύρρυθμη επιμόρφωση του συνόλου των εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Σκοπός της δράσης είναι η αξιοποίηση του κεκτημένου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η περαιτέρω καλλιέργεια των γνώσεων και ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις, με την υποστήριξη των σύγχρονων ψηφιακών μέσων, που χρησιμοποιούνται σε συνθήκες τεχνολογικά εμπλουτισμένης δια ζώσης εκπαίδευσης, καθώς και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης
στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας
προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ),
για το σχολικό έτος 2020-2021

Αιτήσεις από 29-12-2020 μέχρι 13-01-2021 και ώρα: 15:00.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αιτήσεις από 28-12-2020 έως 8-1-2021 και ώρα 15:00

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ Α', Β', 
Γ', ΚΑΙ Δ' ΤΟΥ "ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ" ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.,
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΕ Κ.Ε.Σ.Υ.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

17-12-2020: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕ30-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 46 ΤΟΥ Ν. 4692/2020) ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης-δήλωσης περιοχών προτίμησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ορίζεται από την Τετάρτη 16/12/2020 έως και τη Δευτέρα 21/12/2020.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ ΚΑΙ ΙΙΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ,
ΣΤΟ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

13-01-2020: 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
15-01-2020: 3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη
μαθητείας από την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, ώρα 18.00 έως και την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου και ώρα 23:59.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΕ Κ.Ε.Σ.Υ.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 14/12/2020 ΜΕΧΡΙ 18/12/2020
ΣΤΟ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ»

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

-----------------------------------

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα κύριας τοποθέτησης (όπου έχουν τοποθετηθεί για τις περισσότερες ώρες),
στις 08:00 π.μ. τη Δευτέρα 07/12/2020 ή την Τρίτη 08/12/2020 (*)

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

-----------------------------------

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ:

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ
ΑΠΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Υ.Δ. ΓΙΑ ΑΛΗΘΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(*) Παρακαλούνται όσοι αναπληρωτές έχουν τοποθετηθεί σε εσπερινά σχολεία,
να παρουσιαστούν στις 08:30 π.μ. τη Δευτέρα 07/12/2020 ή την Τρίτη 08/12/2020 στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου 35, 6ος όροφος, Γραφείο 5)
για να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας, ώστε να καταχωριστούν στο ΕΡΓΑΝΗ την ίδια ημέρα της ανάληψής τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ»
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5070727, ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

Καλούνται οι αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που προσελήφθησαν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» με κωδικό ΟΠΣ 5070727 για το διδακτικό έτος 2020-2021 να υποβάλλουν αίτηση τοποθέτησης
από σήμερα Πέμπτη 03-12-2020 έως και αύριο Παρασκευή 04-12-20 και ώρα 12.00.
Η αίτηση τοποθέτησης θα σταλεί ηλεκτρονικά στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: όποιος αναπληρωτής δεν επιθυμεί να αναλάβει υπηρεσία παρακαλείται να στείλει υπεύθυνη δήλωση άρνησης (ν.1599) μέχρι αύριο (Παρασκευή 04-12-2020) και ώρα 12.00

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΝΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
για την Παγκόσμια Ημέρα ατόμων με αναπηρία

pagkosmia-hmera-AMEA-2020-hmerida-th

Όλοι διαφορετικοί - Όλοι ίσοι
Τα σχολεία μας μιλούν με τον δικό τους τρόπο για την αναπηρία

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020, 11:00 - 15:30

Η μετάδοση της ημερίδας θα γίνει μέσω Π.Σ.Δ.: http://sch-streaming.eu/

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΙΣΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ:
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠαρΑταση προθεσμΙας υποβολΗς ΑΙτησης ΔΗλωσης μαθητΩν ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
για τη συμμετοχΗ τους στις πανελλαδικΕς εξετΑσεις

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι παρατείνεται μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2020 η προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης των μαθητών,
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις σχολικές μονάδες, για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2021.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑ.Λ.»

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

-----------------------------------

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα κύριας τοποθέτησης (όπου έχουν τοποθετηθεί για τις περισσότερες ώρες),
στις 08:00 π.μ. την Παρασκευή 27/11/2020 ή τη Δευτέρα 30/11/2020 (*)

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

-----------------------------------

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ:

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ

ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Υ.Δ. ΓΙΑ ΑΛΗΘΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(*) Παρακαλούνται όσοι αναπληρωτές έχουν τοποθετηθεί σε εσπερινά ΕΠΑ.Λ.,
να παρουσιαστούν στις 08:30 π.μ. την Παρασκευή 27/11/2020 ή τη Δευτέρα 30/11/2020 στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου 35, 6ος όροφος, Γραφείο 5)
για να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας, ώστε να καταχωριστούν στο ΕΡΓΑΝΗ την ίδια ημέρα της ανάληψής τους.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ:
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έναρξη διαδικασιών για την έκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών Επιτροπών
για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις
το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.152/161649/Α5/25-11-2020 Εγκύκλιο, οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις που ενδιαφέρονται για να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καλούνται να αποστείλουν Αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 σε μια από τις Επταμελείς Επιτροπές οι οποίες έχουν συγκροτηθεί σε 14 Νοσοκομεία της χώρας.

Επισημαίνουμε ότι η υποβολή των δικαιολογητικών στις ανωτέρω ημερομηνίες, ειδικά για την τρέχουσα χρονιά, λόγω των ειδικών συνθηκών (COVID-19) θα πρέπει να γίνει ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής ή ταχυμεταφορά (courier) σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι πρέπει να συμβουλεύονται τα στοιχεία ταχυδρομικής αποστολής από τον συνημμένο στην εγκύκλιο πίνακα και εκτός από την ακριβή διεύθυνση του Νοσοκομείου που θα επιλέξουν, θα πρέπει αναφέρουν την ένδειξη «Για την Επταμελή Επιτροπή Εξέτασης δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις».

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑ.Λ.»

Καλούνται οι αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που προσελήφθησαν στη ΔΔΕ Πειραιά στο πλαίσιο της πράξης «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» να υποβάλλουν αίτηση τοποθέτησης
από σήμερα Τετάρτη 25-11-2020 έως και αύριο Πέμπτη 26-11-20 και ώρα 12.00.
Η αίτηση τοποθέτησης θα σταλεί ηλεκτρονικά στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: όποιος αναπληρωτής δεν επιθυμεί να αναλάβει υπηρεσία παρακαλείται να στείλει υπεύθυνη δήλωση άρνησης (ν.1599) μέχρι αύριο (Πέμπτη 26-11-2020) και ώρα 12.00

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΝΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

kpg

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, λόγω των έκτακτων και κρίσιμων επιδημιολογικών δεδομένων, δεν είναι δυνατή τη δεδομένη στιγμή η προαναγγελθείσα έκδοση Προκήρυξης των εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, έτους 2020. Με νεότερο Δελτίο Τύπου, μόλις το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες, θα ανακοινωθεί η διεξαγωγή των εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας με την έκδοση της σχετικής Προκήρυξης των εξετάσεων και θα καθορισθεί ο χρόνος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, πάντοτε σύμφωνα με τις υποδείξεις των ειδικών.

25-11-2020: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (*)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ έτους 2021

Αιτήσεις - Δηλώσεις από την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

(*) ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

---------

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

---------

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΠΑΛ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

kid-writing-test-inv

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2021 (ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ) και
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ)

Ως προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης των μαθητών/τριών που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2021,
ορίζεται το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 25 Νοεμβρίου έως και Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.


kid-writing-test

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 ---------

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021
KAI ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2021 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 18-11-2020 μέχρι 30-11-2020 και ώρα 14.00

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86
για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για τη στελέχωση του Υ.ΠΑΙ.Θ.
για το σχολικό έτος 2020-21

Υποβολή αιτήσεων από 19-11-2020 μέχρι και 25-11-2020

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

espa-logo

Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δ/θμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2020-2021

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ υπ. αριθμ. 125614/Δ2 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΦΕΚ 4194β/29-09-2020) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

18-11-2020: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (*)

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού,
εξειδικευμένου στα αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού
στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, σχολ. έτους 2020-2021.

Περίοδος ενστάσεων: από την Τρίτη 17/11 έως και τη Δευτέρα 23/11/2020

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

(*) ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

(*) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ/ΧΟΡΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

(*) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΣΙΚΟ ΧΟΡΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

(*) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΧΟΡΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων παρατείνεται μέχρι τις 23-11-2020 και ώρα 15:00

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
σχετικά με τις αιτήσεις μεταθέσης/οριστικής τοποθέτησης/βελτίωσης

Τα δικαιολογητικά που αφορούν σε ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ή/και ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ/ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
να αποσταλούν  στο κεντρικό mail της Διεύθυνσης Πειραιά: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πειραιά

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ