Ενημέρωση για τηλεκπαίδευση και self-test για την Πέμπτη 27-01-2022 και την Παρασκευή 28-01-2022
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (COVID, ΠΡΟΣΛΗΨΗ 18/01/2022)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

24-01-2022: ΔΙΟΡΘΩΣΗ (*)

Πρόσκληση μελών Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π. για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2021-2022 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α' 13).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr),

από την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΚ 3/τ.ΑΣΕΠ/19-1-2022 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

(*) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ - ΦΕΚ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Γνωστοποίηση τροποποιήσεων κανονιστικών διατάξεων σχετικά με τη χορήγηση Βεβαιώσεων Ικανότητας
στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις
για εισαγωγή
στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

Γνωστοποιούνται οι μεταβολές, οι οποίες και θα ισχύσουν από το τρέχον σχολικό έτος, αναφορικά με τη χορήγηση Βεβαιώσεων Ικανότητας στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις για εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΚ 6507 Β'/31-12-2021 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
σχολικού έτους 2021-2022

Για το (τρέχον) σχολικό έτος 2021-2022 οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης από την Τρίτη 1-2-2022 έως και την Παρασκευή 11-2-2022 και θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση των (αιτούντων/-ουσών) εκπαιδευτικών στις 31-8-2022.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΙΣ 11/01/2022)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01,ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ83, ΠΕ84 ΠΕ87.08, ΠΕ88.01 και ΠΕ88.02, εγγεγραμμένων στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β’ του ΑΣΕΠ (Γ’ 937/2020).

κ α λ ο ύ ν τ α ι

οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ87.08, ΠΕ88.01 και ΠΕ88.02 που είναι εγγεγραμμένοι στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β’ Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΣΕΠ (Γ’ 937/2020), όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν, και επιθυμούν να διοριστούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση - δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό.

Οι αιτήσεις - δηλώσεις περιοχών προτίμησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr),

από την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου έως και την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ (ΠΔΕ))

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright για Έλληνες Εκπαιδευτικούς Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

fulbright gr

Το Ίδρυμα Fulbright έχει προκηρύξει νέο κύκλο υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Οι υποτροφίες απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αφορούν επιμορφωτικά προγράμματα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

03-01-2022: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (*)

Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προκηρύσσεται η πλήρωση με επιλογή πενήντα οκτώ (58) θέσεων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις - δηλώσεις για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, από 3-1-2022 έως 14-1-2022 και ώρα 14:00 από 4-1-2022 έως 24-1-2022 και ώρα 14:00.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

(*) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

kpg

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Στα γραφεία της ΔΔΕ Πειραιά (Ελευθερίου Βενιζέλου 35, 18532, Πειραιάς) έχουν παραληφθεί τα πτυχία των επιτυχόντων/ουσών στις εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Περιόδου Ιουνίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να τα παραλαμβάνουν από τον 3ο Όροφο, Γραφείο 6, καθημερινά 09:00 – 15:00, με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου του/ης επιτυχόντα/ούσας.

Προσοχή: Στην περίπτωση που ενήλικας/η επιτυχών/ούσα αδυνατεί να προσέλθει ο/η ίδιος/α για την παραλαβή του πτυχίου, απαιτείται εξουσιοδότηση με υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής» (χειρόγραφη ή μέσω gov.gr) ως ο νόμος ορίζει, για την παράδοση του πτυχίου σε εκπρόσωπό του/ης.

Πληροφορίες: 210 4115753 - 210 4117461

Η είσοδος στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Πειραιά επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης εντός του τελευταίου τριμήνου ή διαγνωστικού ελέγχου με αρνητικό αποτέλεσμα (PCR ή rapid test έως και 48 ώρες)

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.2226/1994 (Α’ 122), αναφορικά με τα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για υποβολή αιτήσεων εγγραφής σε ανοικτό μητρώο σύστασης
«Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων» και
«Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων»
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
για την υποστήριξη της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΓΕΛΕΠΑΛ)»

 

Οι αιτήσεις αφορούν την κάλυψη των υπολειπόμενων θέσεων από τις αρχικές προσκλήσεις (ΑΔΑ: ΨΒ7ΜΟΞΛΔ-Χ6Λ) και (Ψ6ΨΟΟΞΛΔ-ΑΦ3) σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα Β’ και Γ’ Τάξης Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου που περιγράφονται αναλυτικά στην ως άνω Πρόσκληση, και υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00 έως και την Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων
εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16)
για το σχολικό έτος 2021-2022.

Υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων από την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου έως και την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΤΕ και ΔΕ
για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη
ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων
το σχολικό έτος 2021-2022.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης περιοχών υποβάλλονται
από την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου έως και την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Νέα πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ από 17-12-2021 μέχρι και 20-01-2022

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Β', Γ' (ΠΔΕ), Δ', ΣΤ'  ΦΑΣΗ ΚΑΙ COVID)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

kpg

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Β' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

 

Ανακοινώνονται οι ώρες εξέτασης της Ενότητας 4:

 

Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά

Σάββατο 18/12/2021: Επίπεδο Β’ Αγγλικά, Ισπανικά

Κυριακή 19/12/2021: Επίπεδο Γ’ Αγγλικά, Ισπανικά

 

Ζάννειο Πρότυπο ΓΕΛ Πειραιά 

Σάββατο 18/12/2021: Επίπεδο Β’ Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά

Κυριακή 19/12/2021: Επίπεδο Γ’ Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΣΤ' ΦΑΣΗ)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Παράταση υποβολής Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις μέχρι 15-12-2021

Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων, η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης παρατείνεται και λήγει οριστικά έως και την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021. Ως τότε όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει την Αίτησή τους, μέχρι τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των αντίστοιχων ημερήσιων ή εσπερινών Λυκείων.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 13/12/2021 ΜΕΧΡΙ 17/12/2021
ΣΤΟ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕΣΩ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΜOOCS) ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΠ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 5

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5001313

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020»
που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

IEP logo

Ημερομηνία έναρξης εγγραφών: Δευτέρα 13-12-2021 και ώρα 13:00.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Αιτήσεις από την Πέμπτη 9 έως και τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.), διοργανώνει επιστημονικό συνέδριο με τίτλο

iep synedrio sxolika egxeiridia dec21 img

«Αναζητώντας τη γνώση: Τα σχολικά εγχειρίδια στο Ελληνικό Κράτος»

το οποίο θα διεξαχθεί στις 17-19 Δεκεμβρίου 2021, με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών δασκάλων και επιστημόνων - ερευνητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Α', Β', Γ' ΚΑΙ Δ' ΦΑΣΗ)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2021-2022

Ανακοινώνονται τα ονόματα των Επιλεγέντων/εισών και Επιλαχόντων/ουσών Εκπαιδευτικών στην Ενισχυτική Διδασκαλία για τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Πειραιά.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ/ΕΙΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04.01: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Οι Επιλεγέντες/είσες, αφού ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους από τους παραπάνω πίνακες ΟΦΕΙΛΟΥΝ να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά (Ελευθερίου Βενιζέλου 35) ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ, 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ, έχοντας μαζί τους σε χάρτινο φάκελο όλα τα προβλεπόμενα έντυπα (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) σύμφωνα με τον ακόλουθο προγραμματισμό:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02: ώρα 9:00 πμ (4ος όροφος),
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03 και ΠΕ04.01: ώρα 11:30 πμ (4ος όροφος)

ΕΝΤΥΠΑ (ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ):
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ / ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3.1): ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 (ΓΕΝΙΚΗ): ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2 (ΠΕΡΙ ΑΛΗΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ): ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: στη δήλωση τοποθέτησης δηλώνονται «πακέτα» σύμφωνα με την κατανομή ειδικοτήτων/ωρών που ακολουθεί:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ/ΩΡΩΝ ΑΝΑ Σ.Κ.Α.Ε. ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04.01: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Οι συμβάσεις υπογράφονται από τους εκπαιδευτικούς αυτοπροσώπως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5138) ΚΥΑ, το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:
    [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 9 ή
    [β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 9 ή
    [γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2021-2022 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Παρακαλούνται οι επιλεγέντες/είσες εκπαιδευτικοί να ελέγχουν τα εισερχόμενα, spam και junk μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο προσωπικό τους email (όπως αυτό είχε δηλωθεί στον ΟΠΣΥΔ).

Γνωστοποίηση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ΄ αριθμ. Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 (ΦΕΚ 5399 Β') Υπουργικής Απόφασης που αφορά καθορισμό συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην Τριτ/θμια Εκπ/ση το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 και εφεξής.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Γνωστοποίηση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ΄ αριθμ. Φ.153.1/148498/Α5/18-11-2021 (ΦΕΚ 5400 Β’) Υπουργικής Απόφασης που αφορά τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην Τριτ/θμια Εκπ/ση το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 και εφεξής.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών που προσλήφθηκαν με τρίμηνες συμβάσεις
για το σχολικό έτος 2021-2022
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Ανάληψη υπηρεσίας: από 02/12/2021 έως και 03/12/2021

ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΓΕΝΙΚΗ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕΡΙ ΑΛΗΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

IEP logo

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ΔΕΥΤΕΡΑ 6/12/2021 – ΠΕΜΠΤΗ 9/12/2021, ώρα 14:00-17:00)

Το Ι.Ε.Π. οργανώνει διαδικτυακές παρουσιάσεις από τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021, έως την Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 14:00 έως 17:00, κατά τις οποίες οι επόπτες των νέων Π.Σ. θα παρουσιάσουν το έργο τους στην εκπαιδευτική κοινότητα και θα ακολουθήσει συζήτηση.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ/ΕΠΟΠΤΡΙΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2022
(μαθητές ή απόφοιτοι)

kid writing test

Ως προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης όλων των υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2022, ορίζεται το χρονικό διάστημα
από Τετάρτη 1-12-2021 ως και Δευτέρα 13-12-2021

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΛ 2021 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

---

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2022.

kid writing test

Οι υποψήφιοι/ες για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2022 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα υποβάλλουν Αίτηση - Δήλωση (Α-Δ)
από την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 (ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΛ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

---

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 (ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 (ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

---

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Α', Β', Γ' ΚΑΙ Δ' ΦΑΣΗ)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Προσέλκυση - Επιλογή - Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού
(Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2004)

army

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ): από 2 Ιανουαρίου 2022 έως 31 Μαρτίου 2022

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία
για το σχολικό έτος 2021-2022

Αιτήσεις από Δευτέρα 29-11-2021 έως και Πέμπτη 2-12-2021

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΣΚΑΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

kpg

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Β' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

Για τους/τις υποψήφιους/ες οι οποίοι/ες έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εξεταστούν σε Εξεταστικό Κέντρο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, τα Εξεταστικά Κέντρα είναι:

ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΞ. ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΞ. ΚΕΝΤΡΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
e-mail
ΕΞ. ΚΕΝΤΡΟΥ
ΓΑΛΛΙΚΑ Β, Γ

ΖΑΝΝΕΙΟ
ΠΡΟΤΥΠΟ
ΓΕ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ

230Α

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 6,
185 31, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

210 4111992

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  Β, Γ
ΙΤΑΛΙΚΑ Β, Γ
ΑΓΓΛΙΚΑ Β, Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ.
ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ

230Β

ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΣ 17,
185 35, 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

210-4175291
210-4170055

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΙΣΠΑΝΙΚΑ Β, Γ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

26-11-2021: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (*)

Έναρξη διαδικασιών για την έκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών Επιτροπών υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις
για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις που ενδιαφέρονται για να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, καλούνται να αποστείλουν Αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 σε μια από τις Επταμελείς Επιτροπές οι οποίες έχουν συγκροτηθεί σε 14 Νοσοκομεία της χώρας

(*) ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Νέα πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ από 23-11-2021 μέχρι και 15-12-2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021
ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

kpg

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες (εκπαιδευτικούς Δ/θμιας και Π/θμιας Εκπαίδευσης μόνιμους, αναπληρωτές και διοικητικούς υπαλλήλους) που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως επιτηρητές/τριες στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας που θα διεξαχθούν το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021 να δηλώσουν τη συμμετοχή τους

από την Παρασκευή 26-11-2021 έως και την Παρασκευή 3-12-2021.
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΑΘΗΝΑ personal info ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78,
στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ από την Τρίτη 23-11-2021 έως και την Παρασκευή 17-12-2021

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Α', Β' και Γ' ΦΑΣΗ)
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Α' ΦΑΣΗ Σ.Μ.Ε.Α. / ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ)
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Πρόσκληση υποβολής αίτησης για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας TΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΤΕ01.19, ΤΕ02.01, ΤΕ02.02 και ΤΕ16,
και κατηγορίας ΔΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΔΕ02.01 και ΔΕ02.02,
εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ.

Αιτήσεις από την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου έως και τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών
που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στη σχετική εγκύκλιο έως και 28/11/2021.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Υπενθύμιση λήξης της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στην
εξ΄ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών και Ψυχολόγων κλάδου ΠΕ 23 των ΕΠΑ.Λ.
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης»

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

19-11-2021: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Δ' ΦΑΣΗ)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ