IEP logo

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και εκπαιδευτών/ριών Ι.Ε.Κ. της πρόσκλησης για υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας
παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 13-02-2023 στις 15:00.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

asep logo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες (μόνιμους εκπαιδευτικούς Δ/θμιας και Π/θμιας Εκπαίδευσης, διοικητικούς υπαλλήλους, υπαλλήλους ν.π.δ.δ. ή ο.τ.α α’ και β’ βαθμού που υπηρετούν στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων) οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως επιτηρητές/τριες στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (προκ. 2Γ/2022) που θα διεξαχθεί:

Σάββατο 04 Μαρτίου 2023

να δηλώσουν τη συμμετοχή τους από την Τρίτη 31-01-2023 έως και την Τετάρτη 08-02-2023 και ώρα 15:00, επιλέγοντας τουλάχιστον 2 και έως 6 Εξεταστικά Κέντρα.
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

LS ELAKT logo

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ,
ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24,
ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/02/2023 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 14/02/2023 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

kpg

Έκδοση αποτελεσμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Εξεταστικής περιόδου 2022Β για τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & Ε.Κ. ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Σε εφαρμογή του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (6141Β') Υπουργικής Απόφασης, αναρτούμε οριστικούς πίνακες δεκτών (κατά αλφαβητική σειρά) και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, μετά την περίοδο υποβολής ενστάσεων και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 5/23-01-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

H υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr. Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών θα γίνεται από την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 24:00. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ
σχολικού έτους 2022-2023

Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης (στη Δ/νση που ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός), από την Τετάρτη 1-2-2023 έως και τη Δευτέρα 13-2-2023 και θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση των αιτούντων στις 31-8-2023.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών Π.Ε.
& Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης των υπόχρεων/δικαιούχων της με αρ. πρωτ. 29860/22-12-2022 πρόσκλησης για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το σχ. έτος 2022-2023

έως και την Δευτέρα 23-01-2023 στις 15:00

στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΕΠ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

19-01-2023: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΕΥΘΥΝΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων αποκλειστικά και ηλεκτρονικά μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων (https://schooldirectors.minedu.gov.gr/) εντός τριών(3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτηση τους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021(Α΄ 136), ήτοι από Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 08.00 π.μ. έως και την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 23.59.

mooc erasmusplus jan23 img

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΜΟΟC) ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ ERASMUS+ “CONNECT”

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής συμμετέχει ως Συντονιστής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο: «Αναβάθμιση των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» (“Upskilling of sChools’ teachers to effectively support ONliNE EduCaTion” με ακρωνύμιο “CONNECT”) - GRANT AGREEMENT 2020- 1-ELo-KA226-SCH-094578. Πρόκειται για σύμπραξη φορέων από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Κύπρο: ΠΔΕ Αττικής, Computer Technology Institute and Press “Diophantus”, Institute for Educational Technology (CNR-ITD), University of Cyprus (CY), με κοινό σκοπό την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων (skills) των εκπαιδευτικών, την εξοικείωση τους με καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές, όπως η μικτή μάθηση (blended learning) και η ανεστραμμένη τάξη (flipped classroom), τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ενίσχυση της ενεργητικής μάθησης των εκπαιδευομένων.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Νέα πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ από 13-01-2023 μέχρι και 31-01-2023

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής Διευθυντών/ντριών
των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α ́ 136)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την 16/1/2023 και ώρα 08:00 έως την 3/2/2023 έως τις 16:00.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση
υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες,
βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2023, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Γνωστοποίηση ΦΕΚ σχετικά με τους συντελεστές ΕΒΕ και τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023 και εφεξής.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΚ 6975 Β'/2022 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2022-23
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών που προσλήφθηκαν κατά την Ειδική Προκήρυξη 2022-2023
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΓΕΝΙΚΗ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕΡΙ ΑΛΗΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)

 

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ)

 Ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία: 10 και 11 Ιανουαρίου 2023

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές που προσλαμβάνονται με την Ειδική Προκήρυξη όπως αποστείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail του Τμήματος Αναπληρωτών (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) τον ψηφιακό τους φάκελο. Ο ψηφιακός φάκελος πρέπει να είναι πιστό αντίγραφο του φυσικού φακέλου.

Εκπαιδευτικοί που έχουν τοποθετηθεί μόνο σε εσπερινό σχολείο θα παρουσιαστούν για τη διαδικασία της ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές να παρακολουθούν συχνά το προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (όχι μόνο τα εισερχόμενα μηνύματα του e-mail αλλά και στα ανεπιθύμητα)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών
των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) και
των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Αττικής

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως και 4-1-2023

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

eTwinning

Σχεδιασμός και υλοποίηση eTwinning έργων για το σχολικό έτος 2022-2023

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

05-01-2023: ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

IEP logo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5070654 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Υποβολή αιτήσεων
από την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13:00
έως την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

kpg

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2022

Στα γραφεία της ΔΔΕ Πειραιά (Ελευθερίου Βενιζέλου 35, 18532, Πειραιάς) έχουν παραληφθεί τα πτυχία των επιτυχόντων/ουσών στις εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Περιόδου Μαΐου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, οι οποίοι/ες είχαν αιτηθεί τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις ΚΠγ μέσω της ΔΔΕ Πειραιά, μπορούν να τα παραλαμβάνουν από τον 3ο Όροφο, Γραφείο 6, καθημερινά 09:00 – 15:00, με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου του/ης επιτυχόντα/ούσας.

Προσοχή: Στην περίπτωση που ενήλικας/η επιτυχών/ούσα αδυνατεί να προσέλθει ο/η ίδιος/α για την παραλαβή του πτυχίου, απαιτείται εξουσιοδότηση με υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής» (χειρόγραφη ή μέσω gov.gr) ως ο νόμος ορίζει, για την παράδοση του πτυχίου σε εκπρόσωπό του/ης.

Πληροφορίες: 210 4115753 - 210 4117461

IEP logo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Athens Lifelong Learning Institute υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενο έργο Erasmus+ με τίτλο Augmented Assessment που αφορά στη χρήση εργαλείων επαυξημένης πραγματικότητας για την εκπαιδευτική ένταξη μαθητών/τριών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (μεταναστευτικό/ προσφυγικό προφίλ).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει],
για το σχολικό έτος 2022-2023.

Αιτήσεις από την Τετάρτη 14 έως και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Ειδική πρόσκληση (1η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ - ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

Αιτήσεις από την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου έως και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΚΥΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΔΙΩΤΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ (ΠΕ79.01/ΤΕ16.00/ΕΜ16) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ «ΤΡΟΜΠΟΝΙ»

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ Β' ΚΥΚΛΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2022

Λόγω τεχνικού προβλήματος ανέκυψε στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) και σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49.Κ/1102/οικ. 18804/2.12.2022 -ΑΔΑ: ΨΝΨ246ΜΤΛ6-ΔΨ4 εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι η λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάταξης ή απόσπασης από τους ενδιαφερομένους υπαλλήλους για τον Β' κύκλο κινητικότητας 2022, παρατείνεται έως και τις 15.12.2022.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τον επανέλεγχο των αιτήσεών τους κατόπιν διόρθωσης της έδρας ορισμένων θέσεων που έχουν προκηρυχθεί. Οι διορθώσεις έδρας έγιναν μετά από αίτημα των οικείων φορέων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Υποβολή αιτήσεων: από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 08:00 έως την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

siafla baloglou logo

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Το ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ προκηρύσσει τη χορήγηση εφάπαξ χρηματικών βραβείων σε αριστεύσαντες μαθητές Δημοσίων Γενικών Λυκείων των Δήμων Πειραιά και Αιγιαλείας (Δημοτικές ενότητες Ακράτας, Αιγείρας και Διακοπτού).  Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι δημότες των εν λόγω Δήμων.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΚΑΙ ΕΔΩ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (Π.ΕΠΑ.Λ.)

Αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09/12/2022 ημέρα Παρασκευή μέχρι 28/12/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:00 ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:00 (*)

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Υποβολή αιτήσεων: από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 08:00
έως την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00
έως τη Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 (***)

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (Π.ΕΠΑ.Λ.)

Αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09/12/2022 ημέρα Παρασκευή
μέχρι 28/12/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00
έως τη Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:00. (**)

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


23/12/2022: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


(*)   27/12/2022: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


(**)   28/12/2022: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


(***)   28/12/2022: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Τοπική προκήρυξη για πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού (κλάδου ΠΕ79.01 ή ΤΕ16.00) ή
ιδιώτη εμπειροτέχνη μουσικού (ΕΜ16) με μουσική ειδίκευση
«Τρομπόνι»

Αιτήσεις στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά από την Τρίτη 06-12-2022 έως και την Παρασκευή 09-12-2022 και ώρα 10.00 έως 13.00
ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 100750/Ε1, 12/8/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104859/Ε1, 30/8/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 142539/Ε1, 16/11/2022 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ Φ.Ε.Κ. 1201Β'/31-08-2006 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 09/12/2022
στο ΠΥΣΕΕΠ της Π.Δ.Ε. Αττικής (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Β' κύκλου 2022 - Υποβολή αιτήσεων - 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών που προσλήφθηκαν κατά την Δ' Φάση 2022-2023
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΓΕΝΙΚΗ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕΡΙ ΑΛΗΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)

 

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ)

Ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία: 2 και 5 Δεκεμβρίου 2022

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές της Δ' Φάσης πρόσληψης όπως αποστείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail του Τμήματος Αναπληρωτών (anaplirotes@dide-peiraia.att.sch.gr) τον ψηφιακό τους φάκελο. Ο ψηφιακός φάκελος πρέπει να είναι πιστό αντίγραφο του φυσικού φακέλου.

Εκπαιδευτικοί που έχουν τοποθετηθεί μόνο σε εσπερινό σχολείο θα παρουσιαστούν για τη διαδικασία της ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές να παρακολουθούν συχνά το προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (όχι μόνο τα εισερχόμενα μηνύματα του e-mail αλλά και στα ανεπιθύμητα)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2022-23
(Δ' ΦΑΣΗ)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Έναρξη διαδικασιών για την έκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών Επιτροπών υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.152/ 148604/ Α5/30-11-2022 Εγκύκλιο, οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις που ενδιαφέρονται για να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, καλούνται να αποστείλουν Αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 σε μια από τις Επταμελείς Επιτροπές οι οποίες έχουν συγκροτηθεί σε 14 Νοσοκομεία της χώρας.

Επισημαίνουμε ότι η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στις ανωτέρω ημερομηνίες, λόγω των ειδικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν στα Νοσοκομεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας (COVID-19), θα πρέπει να γίνει ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής ή ταχυμεταφορά (courier) σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων και με καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι πρέπει να συμβουλεύονται τα στοιχεία ταχυδρομικής αποστολής από τον συνημμένο στην εγκύκλιο πίνακα και εκτός από την ακριβή διεύθυνση του Νοσοκομείου που θα επιλέξουν, θα πρέπει αναφέρουν την ένδειξη «Για την Επταμελή Επιτροπή Εξέτασης δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις».

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΚ 6069/Β'/28-11-2022 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Ενημέρωση εκπαιδευτικών για τον Δήμο Αγκιστρίου

dhmos agkistriou img

Ο Δήμαρχος Αγκιστρίου κ. Ιωάννης Αθανασίου  σε συνεργασία με το Σύλλογο Ξενοδοχείων και Ενοικιαζομένων Δωματίων Αγκιστρίου προσφέρουν οριοθέτηση του ενοικίου των νεοδιόριστων εκπ/κών έως και 200 ευρώ maximum.

Ενημέρωση αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τον Δήμο Σπετσών

dhmos spetswn

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Σπετσών χορηγεί επίδομα σίτισης ύψους 200 ευρώ μηνιαίως, στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, για όσο διάστημα υπηρετούν στις εκπαιδευτικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της νήσου των Σπετσών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

hydra logo

Ο Δήμος Ύδρας κατανοώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί τα τελευταία χρόνια, παρέχει μηνιαίο επίδομα 200 ευρώ ενοικίου, για όλους τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης παρέχεται βοήθεια στην εύρεση κατοικίας για ενοικίαση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑ.Λ. ΕΤΟΥΣ 2023

kid writing test

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία για φέτος ορίζεται από Τρίτη 29-11-2022 ως και Δευτέρα 12-12-2022 για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 (ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΛ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

---

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 (ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 (ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

---

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2023

kid writing test

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία για φέτος ορίζεται από Τρίτη 29-11-2022 ως και Δευτέρα 12-12-2022 για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΛ 2023 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

---

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΣΕ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής, ΕΕΠ και ΕΒΠ που προσλήφθηκαν κατά την Γ' Φάση 2022-20233
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΓΕΝΙΚΗ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕΡΙ ΑΛΗΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)

 

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ)

 

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής της Γ' Φάσης πρόσληψης όπως αποστείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail του Τμήματος Αναπληρωτών (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) τον ψηφιακό τους φάκελο. Ο ψηφιακός φάκελος πρέπει να είναι πιστό αντίγραφο του φυσικού φακέλου.

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές να παρακολουθούν συχνά το προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (όχι μόνο τα εισερχόμενα μηνύματα του e-mail αλλά και στα ανεπιθύμητα)

Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευση και
μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Το Πρόγραμμα Εισαγωγικής επιμόρφωσης υποχρεούνται να παρακολουθήσουν:

Α) Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής, καθώς και τα μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που διορίστηκαν κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2020-2021 & 2021-2022 (μέχρι τον Ιούνιο 2022).
Β) Όσοι διορίστηκαν με Υπουργική ή δικαστική απόφαση μετά την έναρξη της ισχύος του ν. 4547/2018 (Α’ 102) ήτοι μετά τις 12 Ιουνίου 2018 και
Γ) Όσοι διορίστηκαν μετά το 1999 και πριν τον Σεπτέμβριο του 2012 και εξακολουθούν να κατέχουν τον εισαγωγικό βαθμό επειδή για οποιοδήποτε λόγο δεν παρακολούθησαν πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2022-23

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

world philosophy day

17 Νοέμβρη 2022, Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας

Η Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας εορτάζεται κάθε χρόνο την τρίτη Πέμπτη του Νοεμβρίου και καθιερώθηκε επίσημα από την UNESCO το 2002. Με την καθιέρωση αυτής της Ημέρας, η UNESCO υπογραμμίζει τη διαχρονική αξία της Φιλοσοφίας για την ανάπτυξη της ανθρώπινης σκέψης και του πολιτισμού.

Η Γενική Συνέλευση της UNESCO τόνισε τη σημασία της Φιλοσοφίας, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, ως ένα δρόμο «για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης με γνώμονα την κατανόηση του κόσμου και την προώθηση της ανεκτικότητας και της ειρήνης.»

Με την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Φιλοσοφίας, επιδιώκεται η θεσμοθέτηση της Φιλοσοφίας και η αναγνώρισή της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ειδικότερα στην Ελλάδα, στον τόπο που γεννήθηκε ο Φιλοσοφικός Λόγος, κρίνεται αναγκαία η διδασκαλία του ‘’φιλοσοφείν’’ για την εξέλιξη και ανάπτυξη της Παιδείας. Στο πλαίσιο αυτό, η διδασκαλία της φιλοσοφίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες αίτημα για την αγωγή των εφήβων με την ενίσχυση των κλασικών και ανθρωπιστικών σπουδών.

Για τον λόγο αυτό, η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του κόσμου και του ανθρώπου, σε μια εποχή κρίσης ενώ ταυτόχρονα συμβάλει στην αναζήτηση της αυτοσυνειδησίας: Το Σωκρατικό «γνώθι σαυτόν».

«Εσύ, όμως, αν και δεν είσαι ακόμη Σωκράτης, οφείλεις να ζήσεις σαν να θέλεις να είσαι Σωκράτης» (Επίκτητος, Εγχειρίδιον, 51)

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2005)

Οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2026 (γεννημένοι το έτος 2005), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023 (02 Ιαν 23 έως και 31 Μαρ 23) είτε ηλεκτρονικά, είτε σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή αρμόδια Προξενική Αρχή.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΣΕ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 21/11/2022 ΜΕΧΡΙ 25/11/2022
ΣΤΟ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΟΠΣ 5184935)

Ανακοινώνονται τα ονόματα των Επιλεγέντων/εισών και Επιλαχόντων/ουσών Εκπαιδευτικών στην Ενισχυτική Διδασκαλία με κωδικό ΟΠΣ 5184935 για τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Πειραιά.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ/ΕΙΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04.01: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Οι Επιλεγέντες/είσες, αφού ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους από τους παραπάνω πίνακες ΟΦΕΙΛΟΥΝ να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά (Ελευθερίου Βενιζέλου 35) ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02: ώρα 9:00 πμ (4ος όροφος) και ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ03 και ΠΕ04.01: ώρα 11:30 πμ (4ος όροφος)

με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ, έχοντας μαζί τους σε χάρτινο φάκελο όλα τα προβλεπόμενα έντυπα ήδη συμπληρωμένα.

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ/ΩΡΩΝ ΑΝΑ Σ.Κ.Α.Ε. ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Εκπαίδευση για την ένταξη

ekpaideush gia thn entaxh nov22 img

Καλούνται

οι Οργανωτικοί Συντονιστές/-στριες των ΠΕΚΕΣ
οι Αναπληρωτές/τριες τους
οι Συντονιστές/τριες Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) Ειδικής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης
οι Συντονιστές/τριες Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) Εκπαίδευσης για την Αειφορία
οι Συντονιστές/τριες Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.) όλης της χώρας
τα στελέχη της εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί των δημοσίων σχολείων όλων των βαθμίδων,
όλων των σχολείων της χώρας, που φιλοξενούν μαθητές με μεταναστευτικό/προσφυγικό υπόβαθρο

για τη δωρεάν και εθελοντική συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση για την Ένταξη» υποστήριξης εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και στελεχών της εκπαίδευσης όσων αφορά στην εκπαίδευση μαθητών με προσφυγικό / μεταναστευτικό υπόβαθρο, που υλοποιείται από ένα σχήμα συνεργασίας των Πανεπιστημίων Αθήνας (ΕΚΠΑ), Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), και Θεσσαλίας και του Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα, με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπό την εποπτεία του ΙΕΠ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

16-11-2022: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2026 (γεννημένοι το έτος 2005) είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023 (από 02 Ιανουαρίου 2023 έως και 31 Μαρτίου 2023).

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ