ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
α) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
β) ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.14 ΚΑΙ ΤΕ16
ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15
ΚΑΙ
γ) ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

 

 • ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ
 • ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.14 ΚΑΙ ΤΕ16 ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ
 • ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ
 • ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19 - ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41 ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ
 • ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ
 • ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ
 • ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι μετατέθηκαν με την αριθμ. 116138/Δ2/23-07-2014 Υπουργική Απόφαση «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2014», παρακαλούμε να γίνεται δεκτή η ανάληψη της υπηρεσίας τους με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ13 ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
A/ΒΘΜΙΑΣ ΚΑΙ B/ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΤA ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Η  Γ ε ν ι κ ή  Γ ρ α μ μ α τ ε ί α  Δ ι α  Β ί ο υ  Μ ά θ η σ η ς

Καλεί

μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τουλάχιστον διετή εκπαιδευτική υπηρεσία από το διορισμό τους σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση θέσεων με επιλογή, προκειμένου να αποσπαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματα αυτών κατά το σχολικό έτος 2014-2015.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-14 ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Παρατείνεται το διδακτικό έτος στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, δημόσια και ιδιωτικά, ημερήσια και εσπερινά, καθώς και στις τάξεις Λυκείου οι οποίες είναι προσαρτημένες σε Γυμνάσια, μέχρι και τις 04 Ιουλίου 2014.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Μετά την υπ' αριθμ. 99555/Γ2/26-6-2014 Υ.Α. με θέμα «Παράταση διδακτικού έτους στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2013-2014» και σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 95431/Δ2/20-6-2014 εγγράφου μας σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών που είναι αποσπασμένοι ή βρίσκονται σε υπηρεσιακή άδεια, σας ενημερώνουμε τα εξής:

• Εκπαιδευτικός αποσπασμένος που υπηρετεί σε σχολείο για το οποίο έχει παραταθεί το διδακτικό έτος, παραμένει στο σχολείο της απόσπασής του μέχρι 4/7 και την ίδια μέρα κάνει ανάληψη υπηρεσίας μέσω φαξ στο σχολείο της οργανικής του.

• Εκπαιδευτικός αποσπασμένος που υπηρετεί σε σχολείο για το οποίο δεν έχει παραταθεί το διδακτικό έτος, κάνει ανάληψη υπηρεσίας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 95431/Δ2/20-6-2014 έγγραφό μας στις 30/6. Αν στο σχολείο οργανικής έχει παραταθεί το διδακτικό έτος, δεν υποχρεούται να υπηρετήσει αυτό το διάστημα στο σχολείο, καθώς οι ανάγκες θα καλυφθούν από τους υπηρετούντες σε αυτό.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Τμήμα Γ
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 Μαρούσι

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων:

από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

σε Μουσικά Σχολεία

σε Καλλιτεχνικά Σχολεία

σε Διαπολιτισμικά Σχολεία

σε Εκκλησιαστικά Σχολεία

σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)

για το σχολικό έτος 2014-2015

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΜΟΥΣΙΚΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ και ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ σε ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ σε ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ σε ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ σε ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ σε ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ σε ΣΜΕΑΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ σε ΚΕΔΔΥ 


ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 35, στον 4ο όροφο, ώρες 9:00-13:00

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας & την θερινή υπηρεσία, σας ενημερώνουμε ότι:

 1. Όσοι εκπ/κοί της Δ.Δ.Ε. Πειραιά διατέθηκαν για συμπλήρωση ωραρίου στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, για το διδακτικό έτος 2013-14, θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία τη Δευτέρα 23/6/2014 στο σχολείο της Δ.Ε. στο οποίο υπηρετούν (οργανικά ή προσωρινά).
 1. Όσοι εκπ/κοί της Α΄ Πειραιά, έχουν οργανική θέση σε σχολείο της Δ.Δ.Ε. Πειραιά και διατέθηκαν στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία τη Δευτέρα 23/6/2014 στο σχολείο της οργανικής τους θέσης
 1. Όσοι εκπ/κοί της Β΄ Πειραιά, έχουν οργανική θέση σε σχολείο της Δ.Δ.Ε. Πειραιά και διατέθηκαν ολικά στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία την Δευτέρα 23/6/2014 στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου 35 – 3ος όροφος). Από την Τρίτη 24/6/14 έως & την Παρασκευή 27/6/2014, θα παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου 35 – 3ος όροφος), ενώ τη Δευτέρα 30/6/2014  θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο της οργανικής τους θέσης.
 1. Όσοι εκπ/κοί είναι στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Α΄ Πειραιά και διατέθηκαν ολικά στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία τη Δευτέρα 23/6/2014 στο σχολείο της μισθολογικής τους τοποθέτησης.
 1. Όσοι εκπ/κοί είναι στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Β΄ Πειραιά και διατέθηκαν ολικά στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία τη Δευτέρα 23/6/2014 και ώρα 9:00 στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου 35 – 3ος όροφος). Από την Τρίτη 24/6/14 έως & την Παρασκευή 27/6/2014, θα παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου 35 – 3ος όροφος), ενώ τη Δευτέρα 30/6/2014 θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο της μισθολογικής τους τοποθέτησης.
 1. Όσοι εκπ/κοί από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. αποσπάστηκαν στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πειραιά και στη συνέχεια διατέθηκαν στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία τη Δευτέρα 23/6/2014 και ώρα 9:00 στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου 35 – 3ος όροφος) έως και την Παρασκευή 27/6/2014, ενώ τη Δευτέρα 30/6/2014 θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της οργανικής τους.
 2. Όσοι εκπ/κοί ανήκουν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά και είχαν αποσπαστεί σε άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε. (εντός ή εκτός του λεκανοπεδίου Αττικής), από Δευτέρα 23/6/2014 έως και Παρασκευή 27/6/2014 θα συνεχίζουν να παρουσιάζονται σε σχολική μονάδα του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. απόσπασης, ενώ τη Δευτέρα 30/6/2014 στο σχολείο της οργανικής τους θέσης (αν έχουν οργανική) ή στο σχολείο της μισθολογικής τους τοποθέτησης (αν είναι στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).
 3. Όσοι εκπ/κοί ανήκουν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά και είχαν αποσπαστεί σε άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ή έχουν άδεια η οποία λήγει ταυτόχρονα με τη λήξη του διδακτικού έτους, θα παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας καθώς και για θερινή υπηρεσία τη Δευτέρα 30/6/2014 στο σχολείο της οργανικής τους θέσης (αν έχουν οργανική) ή στο σχολείο της μισθολογικής τους τοποθέτησης (αν είναι στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).
 4. ΝΕΟ (20/06/2014): ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ Ή ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ. ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να κάνουν θερινή υπηρεσία στη σχολική μονάδα της οργανικής ή της μισθολογικής τους τοποθέτησης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Δρ. Ευδοξία Χ. Μανδαλή

Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Οι ηλεκτρονικά καταχωρισμένες αιτήσεις ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ θα αποσταλούν στους εκπαιδευτικούς στο e-mail που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους έως και 16/05/2014.

2. Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν κάνει είτε ΜΟΝΟ αίτηση οριστικής τοποθέτησης είτε ΜΟΝΟ αίτηση βελτίωσης, θα παραλάβουν την ηλεκτρονική αίτησή τους (στο e-mail που έχουν ήδη δηλώσει) ΜΕΤΑ το πέρας της διαδικασίας παραλαβής των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετάθεσης σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα.

Από την Διεύθυνση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

[ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ] Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ο πίνακας με τα εξεταστικά κέντρα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Μαΐου 2014 και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται:
• Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr στο σύνδεσμο για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας,
• Από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,
• Από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σημείωνεται ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία από άλλη πηγή δεν είναι έγκυρη.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-14

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2013-2014, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:
α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) στα Μουσικά Σχολεία,
γ) στα Καλλιτεχνικά Σχολεία,
δ) στα σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
ε) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΝΕΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Καθορισμός προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2014:

• μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερήσιων και της Δ΄ τάξης εσπερινών Γενικών Λυκείων, της Γ΄ τάξης ημερήσιων και της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄),
• μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδικότητας ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ A΄) και ειδικότητας ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄),
• επαναληπτικών εξετάσεων των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερησίων Γενικών Λυκείων και της Δ΄ τάξης εσπερινών Γενικών Λυκείων,
• ειδικών μαθημάτων των υποψηφίων για εισαγωγή στα οικεία τμήματα Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και των Ανώτ. Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και προθεσμία υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

Για να δείτε το πρόγραμμα κάντε κλικ ΕΔΩ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ18.07, ΠΕ18.25, ΠΕ18.26 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ18.27

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν πτυχίο που τους εντάσσει στους παραπάνω κλάδους (τυπικά προσόντα πρόσληψης σύμφωνα με την αριθμ. 111192/Δ1/09-08-2013 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.) και ενδιαφέρονται να καλύψουν θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε σχολείο αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας, να υποβάλλουν αίτηση στην υπηρεσία της, Ομήρου 34 - Νέα Σμύρνη (τηλ. 210-9310767), έως τη Δευτέρα  07-04-2014 και ώρα 14:00, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Πτυχίο, εκπαιδευτική προϋπηρεσία, φωτοτυπία ταυτότητας, οποιοδήποτε έγγραφο για τον Α.Φ.Μ.).

Για να δείτε την πρόσκληση κάντε κλικ ΕΔΩ.

physicspathsΗΜΕΡΙΔΑ

«Στα μονοπάτια της φυσικής»

Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - Π.Π. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ14.06 Η' ΠΕ18.10 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ18.33

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν πτυχίο που τους εντάσσει στους κλάδους ΠΕ14.06 ή ΠΕ18.10 και ΠΕ18.33 (τυπικά προσόντα πρόσληψης σύμφωνα με την αριθμ. 111192/Δ1/09-08-2013 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.) και ενδιαφέρονται να καλύψουν θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε σχολείο αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας , να υποβάλλουν αίτηση στην υπηρεσία μας, Ομήρου 34- Νέα Σμύρνη (τηλ. 210-9310767), έως την Τετάρτη 03-04-2014 και ώρα 14:00, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Πτυχίο, εκπαιδευτική προϋπηρεσία, φωτοτυπία ταυτότητας, οποιοδήποτε έγγραφο για τον Α.Φ.Μ.).

Για να δείτε την πρόσκληση κάντε κλικ ΕΔΩ.

Για την εγκύκλιο αναπληρωτών-ωρομισθίων σχολικού έτους 2013-2014 κάντε κλικ ΕΔΩ.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων«Να είσαι καλός σε αυτό που κάνεις»

 

Ανάληψη Υπηρεσίας – Υπογραφή Συμβάσεων Εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3250/Γ7/6-3-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, ως ημερομηνία έναρξης της ενισχυτικής διδασκαλίας ορίζεται η Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014. Οι εκπαιδευτικοί που επιλέχθηκαν για τα Σ.Κ.Ε.Δ. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Πειραιά θα πρέπει να παρουσιαστούν την ίδια ημέρα στη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, στον 3ο όροφο, γραφείο 6, με σκοπό να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους, να αναλάβουν υπηρεσία και να υπογράψουν τη σύμβασή τους, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

ΠΕ02 :

ΠΕ03 :

ΠΕ04 (.01 και .02) : 

 08:00πμ – 09:00πμ

 09:30πμ – 10:30πμ

 11:00πμ – 12:00πμ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α' ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

Οι αιτήσεις για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη του του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά το σχολικό έτος 2014-15 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 1ης έως 31ης Μαρτίου 2014 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.: http://apps.athena.net.gr/pps/aitisi.
Ο αριθμός των μαθητών/-τριών που θα γίνουν δεκτοί/-ές στην Α΄ τάξη του σχολείου ανέρχεται σε 108 (4 τμήματα από 27 μαθητές).
Η δοκιμασία (τεστ) είναι τρίωρης διάρκειας και θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 στις 10:00 π.μ.
Οι μαθητές/τριες που θα συμμετέχουν στη διαδικασία της δοκιμασίας (τεστ) θα πρέπει να έχουν δελτίο συμμετοχής, το οποίο οι γονείς και κηδεμόνες, θα παραλάβουν από το σχολείο από 2 έως 12 Μαΐου 2014.
Η εισαγωγή των επιτυχόντων θα ολοκληρωθεί με μετεγγραφή εντός της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου 2014, προσκομίζοντας στο σχολείο βεβαίωση εγγραφής από το Γυμνάσιο στο οποίο θα εγγραφεί ο/η μαθητής/-τρια κατά το μήνα Ιούνιο.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας:

kpg

Προκηρύσσεται η διεξαγωγή εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2014 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 10 και 11 Μαΐου 2014 για τα επίπεδα:

α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.
β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.
γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 4 Μαρτίου 2014 έως και 14 Μαρτίου 2014.

Οι αιτήσεις με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του τόπου κατοικίας ή διαμονής των υποψηφίων. Οι σχετικές με τις εξετάσεις πληροφορίες θα παρέχονται στους υποψήφιους από την ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ για το ΚΠΓ. www.minedu.gov.gr, καθώς και από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

- για να εκδώσετε e-paravolo κάντε κλικ ΕΔΩ.

οδηγίες για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου θα βρείτε ΕΔΩ.

Υπενθυμίζεται ότι το παράβολο θα είναι διαθέσιμο προς υποβολή στην εκάστοτε Υπηρεσία.

Α. Άμεσα μετά την Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα.
Β. Μετά από δύο (2) εργάσιμες ημέρες απο την ημερομηνία πληρωμής του, στις Τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α' ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/-τριών της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για τη συμμετοχή τελειοφοίτων μαθητών/-τριών Δημοτικού στη δοκιμασία (τεστ) για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη του Ζαννείου Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου το σχολικό έτος 2014-15.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 1ης έως 31ης Μαρτίου 2014 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.: http://apps.athena.net.gr/pps/aitisi και ότι ο αριθμός των μαθητών/-τριών που θα γίνουν δεκτοί/-ές στην Α΄ τάξη του σχολείου ανέρχεται σε 108 (4 τμήματα από 27 μαθητές).

Η δοκιμασία (τεστ) είναι τρίωρης διάρκειας και θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 στις 10:00 π.μ. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία είναι οι γονείς και κηδεμόνες που θα υποβάλουν αίτηση στη διάρκεια του Μαρτίου, να παραλάβουν από το σχολείο το δελτίο συμμετοχής του παιδιού τους από 2 έως 12 Μαΐου 2014. Η εισαγωγή των επιτυχόντων θα ολοκληρωθεί με μετεγγραφή εντός της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου 2014, προσκομίζοντας στο σχολείο βεβαίωση εγγραφής από το Γυμνάσιο στο οποίο θα εγγραφεί ο/η μαθητής/-τρια κατά το μήνα Ιούνιο.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΝΕΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2013-2014 - ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

(μετά την κάλυψη των εναπομείναντων κενών)

Θα ακολουθήσει σύντομα νέα ανακοίνωση για την ημερομηνία κατά την οποία θα προσέλθουν οι εκπαιδευτικοί στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου 35, Πειραιάς) για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την πρόσληψή τους.

Υπενθυμίζουμε πως εκείνη την ημέρα θα πρέπει να καταθέσετε τα δικαιολογητικά που αναγράφονται ΕΔΩ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2013-2014

Οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση για την ημερομηνία κατά την οποία θα προσέλθουν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου 35, Πειραιάς) για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την πρόσληψή τους.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ΔΕΝ έχουν αποστείλει άρνηση και ενδιαφέρονται για τα Σ.Κ.Ε.Δ. στα οποία υπάρχει κενό, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΠΕ02 : ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ 13 ΩΡΕΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΡΟΥ 7 ΩΡΕΣ 
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ 13 ΩΡΕΣ 
ΠΕ03 :  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ 13 ΩΡΕΣ 

να επικοινωνήσουν με τη Δ.Δ.Ε. Πειραιά εώς και τη Δευτέρα 24/02/2014 και ώρα 1 μ.μ. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-4121382.

Επιλεγέντες Εκπαιδευτικοί  στην Ενισχυτική Διδασκαλία σχολικού έτους 2013-2014

Παρακαλούνται οι ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ εκπαιδευτικοί που εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες ανά ειδικότητα να παρουσιαστούν  στη:  

Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, Ελ. Βενιζέλου 35, 3ος όροφος, γραφείο 6

την Τετάρτη 19  Φεβρουαρίου 2014 από τις 08:00 ως τις 11:00 π.μ.  

Με σκοπό να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση για επιλογή ΣΚΕΔ αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Πειραιά. 

Σύμφωνα με το υπ'αριθμ 20969/Γ7/13-2-2014 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  σε περίπτωση που υποψήφιος έχει επιλεγεί σε περισσότερες από μία Δ.Δ.Ε. επιλέγει και παρουσιάζεται σε μία εξ'αυτών για να υπογράψει την προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση και ταυτόχρονα ενημερώνει τις υπόλοιπες Δ.Δ.Ε. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός εργάζεται σε περισσότερες από μία Δ.Δ.Ε. διαγράφεται από όλες.  

Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί που δεν θα επιλέξουν τη Δ.Δ.Ε. Πειραιά θα ΠΡΕΠΕΙ να επικοινωνήσουν μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία στα τηλέφωνα 210-4121382 και 210-4128892 για να δηλώσουν την άρνησή τους.

Για την  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ κάντε κλικ ΕΔΩ

Για τον ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ02 κάντε κλικ ΕΔΩ.

Για τον ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ03 κάντε κλικ ΕΔΩ.

Για τον ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ04.01 κάντε κλικ ΕΔΩ.

Για τον ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ04.02 κάντε κλικ ΕΔΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ Σ.Κ.Ε.Δ.

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2013-2014

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος της ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Ε.Δ.), η οποία αποτελεί άξονα της Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης-Αγωγής στο Γυμνάσιο, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται ήδη εγγεγραμμένοι στους Eνιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2013-2014 να υποβάλλουν αίτηση εργασίας στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας,

από Τρίτη 11 έως και Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, Ελ. Βενιζέλου 35, 3ος όροφος, γραφείο 6, 09:00 - 13:00

Για περισσότερες λεπτομέρειες κάντε κλικ ΕΔΩ.

Για την υπουργική απόφαση που ορίζει την ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Σ.Κ.Ε.Δ. ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2013-14 κάντε κλικ ΕΔΩ.

Για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ υποψηφίου εκπαιδευτικού κάντε κλικ ΕΔΩ.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (Προστέθηκαν τα Γυμνάσια Πόρου και Κυθήρων): Για τον ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ Σ.Κ.Ε.Δ. ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάντε κλικ ΕΔΩ.

Για τον ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ02 κάντε κλικ ΕΔΩ.

Για τον ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ03 κάντε κλικ ΕΔΩ.

Για τον ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ04.01 κάντε κλικ ΕΔΩ.

Για τον ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ04.02 κάντε κλικ ΕΔΩ.

Για τον ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ04.04 κάντε κλικ ΕΔΩ.

Για τον ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 κάντε κλικ ΕΔΩ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-2014

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού κλάδων/ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων πιστώσεων από την Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, προσκαλεί τους υποψηφίους των παρακάτω κλάδων που είναι εγγεγραμμένοι:
α) στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ του έτους 2008 (αριθμ. 2Π/2008, 4Π/2008 και 5Π/2008 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ) των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ14.04-Γεωπόνων-Δασολογίας & Φυσικού Περ/ντος, ΠΕ15-Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ17.02-Μηχανολόγων-Ναυπηγών ΑΣΕΤΕΜ/ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ-Τεχνολόγων Ενεργειακής Τεχνικής (με κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανολόγου), ΠΕ17.03-Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ/ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ-Τεχνολόγων Ενεργ. Τεχνικής (με κατεύθυνση Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου), ΠΕ18.18-Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.23-Ναυτικών Μαθημάτων (Πλοιάρχων) (ποσοστό πλήρωσης 60% επί των κενών οργανικών θέσεων),
β) στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία (πίνακα διορισμών) των προαναφερθέντων κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ14.04, ΠΕ15, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ18.18, ΠΕ18.23 (ποσοστό πλήρωσης 40% επί των κενών οργανικών θέσεων),
γ) στον πίνακα 24μήνου των κλάδων ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών και ΠΕ04.02 Χημικών
δ) στον πίνακα 30μήνου του κλάδου ΠΕ03-Μαθηματικών,

να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος.

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, Ελ. Βενιζέλου 35, 1ος όροφος, 09:00 - 13:00

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 29-1-2014 μέχρι και 31-1-2014.
Η προθεσμία είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.

[ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ]

Έκδοση αποτελεσμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξετάσεων Νοεμβρίου 2013

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα αποτελέσματα για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, των γλωσσών: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής , Ισπανικής και Τουρκικής για τα επίπεδα : α) Β (Β1 «Μέτρια γνώση», Β2 «Καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική β) Γ (Γ1 «Πολύ καλή γνώση» - Γ2 «Άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική και γ) Γ1 «Πολύ καλή γνώση» στην Τουρκική γλώσσα»,που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2013.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από :
1) το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: http://kpgresults.minedu.gov.gr
Στην παραπάνω ιστοσελίδα αναρτώνται οι καταστάσεις με την αναλυτική βαθμολογία ανά ενότητα καθώς και τη συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου. Οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση με τη χρήση του κωδικού τους, που αναγράφεται στη καρτέλα υποψηφίου καθώς και τουλάχιστον τους τρεις αρχικούς χαρακτήρες του επωνύμου τους.
2) τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου είχαν υποβληθεί οι αιτήσεις των υποψηφίων (το τηλέφωνο της κάθε υπηρεσίας αναγράφεται στο Δελτίο Εξεταζομένου).
Oι επιτυχόντες αναμένεται ότι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου είχαν υποβάλει την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, εντός διμήνου, έχοντας μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου ή το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2013-14
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ: i) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ 40%), ii) 24ΜΗΝΟΥ ΚΑΙ iii) 30ΜΗΝΟΥ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών της Α/θμιας Εκπ/σης και ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04.02 Χημικών, ΠΕ14.04 Γεωπόνων-Δασολογίας και Φυσ.Περιβάλλοντος, ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ17.02 Μηχανολόγων-Ναυπηγών ΑΣΕΤΕΜ/ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ-Τεχνολόγων Ενεργ.Τεχν. (με κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανολόγου), ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ/ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ-Τεχνολόγων Ενεργ.Τεχν. (με κατεύθυνση Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου), ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ και ΠΕ18.23 Ναυτ. Μαθημ. (Πλοιάρχων) της Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2013-2014, προτίθεται να προβεί στο διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών των εν λόγω κλάδων.

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, Ελ. Βενιζέλου 35, 1ος όροφος, 09:00 - 13:00

Επισημαίνεται ότι, όπως ορίζεται και στην εγκύκλιο, αίτηση βάσει της παρούσης εγκυκλίου υποβάλλουν οι εκπ/κοί που δεν περιλαμβάνονται (ήδη) στους ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα http://e-aitisi.sch.gr/eniaioidior_13/indexdior.html (στους εν λόγω Πίνακες Διορισμών περιλαμβάνονται και οι εκπ/κοί που απενεργοποίησαν την αίτησή τους), αλλά εμπίπτουν στις αναφερόμενες στο Παράρτημα της εγκυκλίου νομικές διατάξεις [(Για παράδειγμα αίτηση υποβάλουν εκπ/κοί που έχουν προϋπηρεσία έως τις 30.06.2010, δεν υπέβαλαν αίτηση αναπληρωτή τον Αύγουστο του 2013 και επιθυμούν να ενταχθούν στον Πίνακα Αναπληρωτών με πραγματική Προϋπηρεσία (ποσοστό 40%)]

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ:

Πρόσκληση τοποθέτησης Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής σε λειτουργικά κενά Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης Αττικής.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ18.41 και ΠΕ32, οι οποίοι, στην παρούσα φάση, δεν έχουν διδακτικό ωράριο να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε Αττικής [http://attik.pde.sch.gr/pages/index.htm] προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση τοποθέτησης σε ομαδοποιημένο ή αυτόνομο κενό του αναφερόμενου πίνακα.

Κάθε εκπαιδευτικός δύναται να υποβάλλει δύο (2) αιτήσεις. Μία από το ΠΥΣΔΕ της Δ/νσης Εκπ/σης που ανήκει, στο αντίστοιχο ΠΥΣΠΕ της ίδιας περιοχής και μία για άλλα ΠΥΣΠΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής. Οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως την Τρίτη, 29/10/2013 στις 14:00.

Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας:

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΠγ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Υποβολή ενστάσεων υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά των πινάκων αναπληρωτών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2013-2014.

Για πληροφορίες κάντε κλικ ΕΔΩ

Συμπληρωματική ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση απόσπασης, μέσω της Διεύθυνσης που ανήκουν οργανικά, στο Τμήμα Γ’ Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων της  Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙΠΟΔΕ)  της Κ.Υ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από 17-9-2013 μέχρι και 23-9-2013.

Για να δείτε την πρόσκληση κάντε κλικ ΕΔΩ.

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών-ωρομισθίων σχολ. έτους 2013-2014 Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΩN ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ, ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.

ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΚΑΙ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 35, 3ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 5.

Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2013-2014 

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 28/08/2013 μέχρι 03/09/2013

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2013-2014

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 28/08/2013 μέχρι 03/09/2013 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε ότι οι άδειες διδασκαλίας / οικοδιδασκαλίας κλπ θα εκδίδονται πλέον από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

(Ιστότοπος: www.eoppep.gr, Τηλέφωνα: 2102709054 -55 -57 -58 -59)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2013-2014,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α΄). 

 1.  ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ
 2.  ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 82 ΤΟΥ Ν. 4172/2013

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2013-2014 και Ειδικού  Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2013-2014.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), για το διδακτικό έτος 2013-2014.