ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2022-23 (ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 11 Ιανουαρίου 2023
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2022-23 09 Ιανουαρίου 2023
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ 14 Δεκεμβρίου 2022
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 14 Δεκεμβρίου 2022
ΚΥΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΔΙΩΤΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ 14 Δεκεμβρίου 2022
ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ 06 Δεκεμβρίου 2022
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Δ' ΦΑΣΗΣ 2022-23 01 Δεκεμβρίου 2022
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2022-23 (Δ' ΦΑΣΗ) 01 Δεκεμβρίου 2022
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ Γ' ΦΑΣΗΣ 2022-23 22 Νοεμβρίου 2022
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2022-23 21 Νοεμβρίου 2022
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2022-23 18 Νοεμβρίου 2022
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2022-23 10 Νοεμβρίου 2022
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Γ' ΦΑΣΗΣ 2022-23 04 Νοεμβρίου 2022
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2022-23 (Γ' ΦΑΣΗ) 04 Νοεμβρίου 2022
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2022-23 (Α' ΚΑΙ Β' ΦΑΣΗ) 19 Οκτωβρίου 2022
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 18 Οκτωβρίου 2022
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2022-23 (Α' ΦΑΣΗ) 14 Οκτωβρίου 2022
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2022-23: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 11 Οκτωβρίου 2022
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Α' ΦΑΣΗΣ 06 Οκτωβρίου 2022
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2022-23 (Β' ΦΑΣΗ) 06 Οκτωβρίου 2022