ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2020-21: ΝΕΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 17 Μαρτίου 2021
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Δ.Ε.Μ. 2020-21 09 Μαρτίου 2021
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Ε' ΦΑΣΗ) 08 Μαρτίου 2021
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2020-21: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 02 Μαρτίου 2021
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2020-21 25 Φεβρουαρίου 2021
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 3ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΛΟΓΩ COVID-19) (Β' ΦΑΣΗ) 11 Φεβρουαρίου 2021
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Covid-19 (Β’ ΦΑΣΗ) 10 Φεβρουαρίου 2021
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 30 Ιανουαρίου 2021
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ 29 Ιανουαρίου 2021
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2020-21 26 Ιανουαρίου 2021
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2020-21 26 Ιανουαρίου 2021
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 21 Ιανουαρίου 2021
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Δ' ΦΑΣΗ) 07 Ιανουαρίου 2021
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ’ ΦΑΣΗΣ 03 Ιανουαρίου 2021
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΕΛ 04 Δεκεμβρίου 2020
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ23 - ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΕΛ 03 Δεκεμβρίου 2020
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΕΠΑΛ 26 Νοεμβρίου 2020
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ23 - ΕΠΑΛ 25 Νοεμβρίου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 05 Νοεμβρίου 2020
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 3ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΛΟΓΩ COVID-19) 19 Οκτωβρίου 2020