ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 15 Φεβρουαρίου 2022
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 10 Φεβρουαρίου 2022
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2021-22 09 Φεβρουαρίου 2022
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ23 ΠΕ30 09 Φεβρουαρίου 2022
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 08 Φεβρουαρίου 2022
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ25 (ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 04 Φεβρουαρίου 2022
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ25 (ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 04 Φεβρουαρίου 2022
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 28 Ιανουαρίου 2022
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2021-22 (COVID, ΠΡΟΣΛΗΨΗ 18/01/2022) 21 Ιανουαρίου 2022
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (COVID, ΠΡΟΣΛΗΨΗ 18/01/2022) 20 Ιανουαρίου 2022
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 3ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (COVID) - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 17 Ιανουαρίου 2022
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2021-22 (ΠΡΟΣΛΗΨΗ 11-1-2022) 14 Ιανουαρίου 2022
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΠΡΟΣΛΗΨΗ 11-1-22) 14 Ιανουαρίου 2022
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 11 Ιανουαρίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΕΜ16) 17 Δεκεμβρίου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΔΕ 17 Δεκεμβρίου 2021
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 16 Δεκεμβρίου 2021
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2021-22 (ΣΤ' ΦΑΣΗ) 15 Δεκεμβρίου 2021
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤ' ΦΑΣΗΣ 2021-22 13 Δεκεμβρίου 2021
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 09 Δεκεμβρίου 2021