ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2021-22 03 Δεκεμβρίου 2021
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 3ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (COVID) 2021-22 01 Δεκεμβρίου 2021
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 30 Νοεμβρίου 2021
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2021-22: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 29 Νοεμβρίου 2021
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 19 Νοεμβρίου 2021
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2021-22 (Δ' ΦΑΣΗ) 15 Νοεμβρίου 2021
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Δ' ΦΑΣΗΣ 2021-22 15 Νοεμβρίου 2021
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Ε.Δ.Ε.Μ.) ΓΕΛ KAI ΕΠΑΛ 2021-22 15 Νοεμβρίου 2021
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2021-22 10 Νοεμβρίου 2021
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 08 Νοεμβρίου 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 02 Νοεμβρίου 2021
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 02 Νοεμβρίου 2021
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2021-22 (Γ' ΦΑΣΗ) 29 Οκτωβρίου 2021
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Γ' ΦΑΣΗΣ 2021-22 29 Οκτωβρίου 2021
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ - ΕΒΠ 29 Οκτωβρίου 2021
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2021-22 (Β' ΦΑΣΗ) - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 14 Οκτωβρίου 2021
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2021-22 (Α' ΦΑΣΗ) - ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 14 Οκτωβρίου 2021
Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 06 Οκτωβρίου 2021
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2021-22 (Β' ΦΑΣΗ) 30 Σεπτεμβρίου 2021
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ 2021-22 30 Σεπτεμβρίου 2021