ΚΠγ

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΠγ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 21 Ιουλίου 2022
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 10 Ιουνίου 2022
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022: ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19 26 Μαϊος 2022
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ 25 Μαϊος 2022
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΑΪΟΥ 2022 11 Μαϊος 2022
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022: ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ 03 Μαϊος 2022
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 11 Απριλίου 2022
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΠγ Β' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 28 Φεβρουαρίου 2022
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 28 Δεκεμβρίου 2021
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2021-Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ 15 Δεκεμβρίου 2021
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 29 Νοεμβρίου 2021
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Β' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021: ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ 22 Νοεμβρίου 2021
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 06 Νοεμβρίου 2021
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΠγ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 24 Ιουλίου 2021
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2021-Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ 04 Ιουνίου 2021
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2021-Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΟΔΗΓΙΕΣ 02 Ιουνίου 2021
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 24 Μαϊος 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΠγ Α' 2021 11 Μαϊος 2021
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 29 Απριλίου 2021
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 24 Νοεμβρίου 2020