ΚΠγ

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023 13 Μαρτίου 2023
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΠγ Β' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 27 Ιανουαρίου 2023
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2022 21 Δεκεμβρίου 2022
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 04 Νοεμβρίου 2022
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Β' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022: ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ 01 Νοεμβρίου 2022
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 12 Οκτωβρίου 2022
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΠγ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 21 Ιουλίου 2022
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 10 Ιουνίου 2022
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022: ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19 26 Μαϊος 2022
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ 25 Μαϊος 2022
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΑΪΟΥ 2022 11 Μαϊος 2022
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022: ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ 03 Μαϊος 2022
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 11 Απριλίου 2022
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΠγ Β' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 28 Φεβρουαρίου 2022
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 28 Δεκεμβρίου 2021
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2021-Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ 15 Δεκεμβρίου 2021
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 29 Νοεμβρίου 2021
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Β' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021: ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ 22 Νοεμβρίου 2021
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 06 Νοεμβρίου 2021
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΠγ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 24 Ιουλίου 2021