ΚΠγ

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΠγ Α' 2021 11 Μαϊος 2021
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 29 Απριλίου 2021
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 24 Νοεμβρίου 2020
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΠγ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 29 Ιανουαρίου 2020
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΠΓ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ 2019 17 Δεκεμβρίου 2019
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 31 Οκτωβρίου 2019
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ 21 Οκτωβρίου 2019
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 01 Οκτωβρίου 2019
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΠΓ ΜΑΪΟΥ 2019 18 Ιουλίου 2019
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΠΓ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 06 Μαϊος 2019
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΑΪΟΥ 2019 19 Απριλίου 2019
ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2019: ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ 04 Απριλίου 2019
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2019 20 Μαρτίου 2019
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΠγ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 05 Φεβρουαρίου 2019
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΠΓ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2018 13 Νοεμβρίου 2018
ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018: ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ 31 Οκτωβρίου 2018
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 26 Οκτωβρίου 2018
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 27 Σεπτεμβρίου 2018
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2018, ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ 19 Απριλίου 2018
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΑΪΟΥ 2018 19 Απριλίου 2018