ΚΠγ

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΠΓ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 25 Ιανουαρίου 2017
ΚΠΓ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 11 Ιανουαρίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 03 Νοεμβρίου 2016
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 16 Σεπτεμβρίου 2016
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΠγ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 05 Σεπτεμβρίου 2016
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΠγ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ 19 Μαϊος 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 27 Απριλίου 2016
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 18 Μαρτίου 2016
ΚΠγ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 13 Ιανουαρίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 15 Οκτωβρίου 2015
ΚΠγ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015: ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ 12 Οκτωβρίου 2015
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 09 Σεπτεμβρίου 2015
ΚΠγ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 16 Ιουλίου 2015
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 08 Μαϊος 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΠγ ΜΑΪΟΥ 2015 27 Μαρτίου 2015
ΚΠγ ΜΑΪΟΥ 2015: ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ 24 Μαρτίου 2015
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2015 18 Φεβρουαρίου 2015
ΚΠγ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 20 Ιανουαρίου 2015
ΚΠγ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014: ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ 20 Οκτωβρίου 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 15 Οκτωβρίου 2014