ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΕΤΟΥΣ 2023 07 Μαρτίου 2023
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2023 03 Μαρτίου 2023
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023 02 Μαρτίου 2023
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΕΠ - ΕΒΠ 2022-23 05 Δεκεμβρίου 2022
ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2022-23 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 28 Νοεμβρίου 2022
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2022-23 21 Νοεμβρίου 2022
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ - ΕΒΠ 2022-23 14 Οκτωβρίου 2022
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2023-23 14 Οκτωβρίου 2022
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΕΤΟΥΣ 2022 11 Απριλίου 2022
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2022 21 Μαρτίου 2022
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022 18 Μαρτίου 2022
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΕΠ - ΕΒΠ 2021-22 14 Μαρτίου 2022
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΕΠ - ΕΒΠ 2021-22 21 Φεβρουαρίου 2022
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2021-22 11 Νοεμβρίου 2021
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2021 26 Μαρτίου 2021
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 24 Μαρτίου 2021
ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2020-21 21 Δεκεμβρίου 2020
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2020-21 14 Δεκεμβρίου 2020
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 16 Νοεμβρίου 2020
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 13 Νοεμβρίου 2020