ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2021 26 Μαρτίου 2021
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 24 Μαρτίου 2021
ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2020-21 21 Δεκεμβρίου 2020
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2020-21 14 Δεκεμβρίου 2020
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 16 Νοεμβρίου 2020
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 13 Νοεμβρίου 2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2020-21 03 Νοεμβρίου 2020
ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2020 24 Απριλίου 2020
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020 24 Απριλίου 2020
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2019-20 06 Απριλίου 2020
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΩΦΩΝ-ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΣΕ Κ.Ε.Σ.Υ. ΕΤΟΥΣ 2020 17 Μαρτίου 2020
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2019-20 13 Δεκεμβρίου 2019
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 26 Νοεμβρίου 2019
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019-20 12 Νοεμβρίου 2019
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ Κ.Ε.Σ.Υ. ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2018-19 05 Αυγούστου 2019
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ 18 Ιουλίου 2019
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 10 Ιουλίου 2019
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ Κ.Ε.Σ.Υ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2018-2019 10 Ιουνίου 2019
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019 11 Απριλίου 2019
ΕΝΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 01 Απριλίου 2019