ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2022-23 21 Νοεμβρίου 2022
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ - ΕΒΠ 2022-23 14 Οκτωβρίου 2022
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2023-23 14 Οκτωβρίου 2022
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΕΤΟΥΣ 2022 11 Απριλίου 2022
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2022 21 Μαρτίου 2022
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022 18 Μαρτίου 2022
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΕΠ - ΕΒΠ 2021-22 14 Μαρτίου 2022
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΕΠ - ΕΒΠ 2021-22 21 Φεβρουαρίου 2022
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2021-22 11 Νοεμβρίου 2021
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2021 26 Μαρτίου 2021
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 24 Μαρτίου 2021
ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2020-21 21 Δεκεμβρίου 2020
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2020-21 14 Δεκεμβρίου 2020
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 16 Νοεμβρίου 2020
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 13 Νοεμβρίου 2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2020-21 03 Νοεμβρίου 2020
ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2020 24 Απριλίου 2020
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020 24 Απριλίου 2020
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2019-20 06 Απριλίου 2020
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΩΦΩΝ-ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΣΕ Κ.Ε.Σ.Υ. ΕΤΟΥΣ 2020 17 Μαρτίου 2020