Υπενθυμίζουμε τα
Εξεταστικά Κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023

Για το Ειδικό Μάθημα ΑΓΓΛΙΚΑ (υποψήφιοι που εξετάζονται γραπτά) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Για όλα τα υπόλοιπα Ειδικά Μαθήματα ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Επισημαίνεται ότι τα εξεταστικά κέντρα των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι ξεχωριστά και αναφέρονται αναλυτικά στο κεφάλαιο Δ του Δελτίου Τύπου.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.