ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

1. Όσοι εκπαιδευτικοί ΔΕΝ ανήκουν οργανικά στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πειραιά οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία την Παρασκευή 01/09/2023, σύμφωνα με τα εξής:

α. Αν έχουν αποσπαστεί στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά (απόσπαση σε φορέα) να παρουσιαστούν στη ΔΔΕ Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου 35, 4ος όροφοςστις 08:00 π.μ.
β. Αν έχουν αποσπαστεί στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πειραιά, να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου 35, 4ος όροφοςκατά τις ώρες 10:00-12:00.

2. Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν οργανικά στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πειραιά, και ΔΕΝ υπηρετούν με θητεία/απόσπαση σε άλλο φορέα, οφείλουν την Παρασκευή 01/09/2023 να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία σύμφωνα με τα εξής:

α. Αν έχουν οργανική θέση, στο σχολείο της οργανικής τους θέσης.
β1. Αν βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Α' Πειραιά, στο σχολείο της προσωρινήςτοποθέτησης.
β2. Αν βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Β' Πειραιά, στο σχολείο της προσωρινής τους τοποθέτησης. Εναλλακτικά και προς διευκόλυνση των εκπαιδευτικών έχουν τη δυνατότητα να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου 35, 4ος όροφοςστις 12:00-13:00.
β3. Οι εκπαιδευτικοί από μετάθεση, από μετάταξη, καθώς και οι νεοδιόριστοι που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πειραιά να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου 35, 4ος όροφοςστις 12.00-13.00.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.