Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι από 5 Οκτωβρίου 2023 το Κεντρικό Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Πειραιά θα λειτουργεί στο κτίριο της Μαυρομιχάλη 3 & Κάστορος στον 3ο όροφο. Εκεί βρίσκονται οι θυρίδες αλληλογραφίας των σχολικών μονάδων για την παράδοση/παραλαβή της έντυπης αλληλογραφίας.

Κατ’ εξαίρεση, στο κτίριο της Ελευθερίου Βενιζέλου 35 – 4ος όροφος κατατίθενται τα έγγραφα που αφορούν θέματα αρμοδιότητας των Τμημάτων:

 • Γραφείο του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η Γραμματεία του Διευθυντή
 • Τμήμα Β’ Οικονομικού
 • Τμήμα Γ’ Προσωπικού: Μόνιμοι, Αναπληρωτές (Γενική και Ειδική Αγωγή), ΠΥΣΔΕ, Άδειες, Συντάξεις, Πειθαρχικά, Ατομικοί Φάκελοι εκπαιδευτικών, Αποφάσεις, Ανακοινώσεις εγγράφων
 • Τμήμα Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

Συνοπτικά υπενθυμίζουμε ότι:

Στο κτίριο της Μαυρομιχάλη 3 & Κάστορος – 3ος όροφος στεγάζονται:

 • Τμήμα Α’ Διοικητικού: Αντιστοιχίες Τίτλων, εκπαιδευτικές μετακινήσεις, εξετάσεις (Πανελλαδικές, ΚΠγ, ΠΕΓΠ), Ιδιωτική Εκπαίδευση
 • Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων (Κατάταξη και εγγραφή σε σχολικές μονάδες μαθητών/τριών προερχόμενων από σχολεία του εξωτερικού, Εκπρόθεσμες Εγγραφές, Μετεγγραφές, Ενισχυτική Διδασκαλία, Χωροταξική Κατανομή
 • Γραφείο Φυσικής Αγωγής
 • Αγωγή Υγείας / Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Πολιτιστικά Θέματα
 • Γραφείο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Γραφείο Επιμορφώσεων

Στο κτίριο της Ελευθερίου Βενιζέλου 35 στεγάζονται:

 • Γραφείο του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η Γραμματεία του Διευθυντή
 • Τμήμα Β’ Οικονομικού
 • Τμήμα Γ’ Προσωπικού: Μόνιμοι, Αναπληρωτές (Γενική και Ειδική Αγωγή), ΠΥΣΔΕ, Άδειες, Συντάξεις, Πειθαρχικά, Ατομικοί Φάκελοι εκπαιδευτικών, Αποφάσεις, Ανακοινώσεις εγγράφων
 • Τμήμα Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.